Anpassa  |  Översikt  |  Utökad sökning     In English
 

Vill studera


På Institutionen för strategisk kommunikation utbildas blivande kommunikatörer, marknadskommunikatörer, PR-konsulter och kommunikationsstrateger. Våra utbildningar är unika i Sverige, och i flera fall även i Europa.

Inom strategisk kommunikation studeras de formella och informella kommunikationsinsatser som en organisation gör för att uppnå ett visst mål. Det kan handla om allt från marknadsföring till hur ett företags interna kommunikation påverkar en verksamhet.

Kandidatprogram

Masterprogram

Sidansvarig: Erika Fransson
Ansvarig utgivare: Charlotte Simonsson
Skriv ut denna sida

Campus Helsingborg, Box 882, 251 08 Helsingborg. Telefon: 042-356500