Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vinnare utsedd i Gullers Grupps uppsatsstipendium

Isabelle Karlsson är årets vinnare av Gullers Grupps uppsatsstipendium, The Gullers Grupp Award, med uppsatsen ”Depoliticizing feminism? The transformation of an ideology-charged concept in a nation branding context”. Stipendiet delas ut till den bästa masteruppsatsen inom utbildningen strategisk kommunikation vid Lunds universitet.
gg

Under Isabelles andra termin på masterprogrammet i strategisk kommunikation läste Isabelle Karlsson en kurs i varumärkeskommunikation. Ämnet var relativt nytt för henne, men under kursens gång väcktes ett intresse hos henne. Isabelle beskriver att hon alltid haft ett intresse för jämställdhetsfrågor och därför föll valet på att skriva om ”Masculinity in advertising and consequences for gender norms” när kursen väl skulle tenteras.

– Efter tentan kunde jag inte riktigt släppa ämnet. Det fanns så mycket potential i det, beskriver Isabelle.

När det sedan blev dags att välja ämne för masteruppsatsen, bestämde sig Isabelle för att hon ville fortsätta att undersöka ämnet. Efter en tids arbete med uppsatsen kom hon till en ny insikt.

– I början av januari märkte jag och min handledare att affärs- och ekonomilittertaur tog för stor del av uppsatsen, och det jag ville skriva om blev som en sidogrej. Vad skulle jag göra för att hålla kvar grundidén? Jag var med i utrikespolitiska föreningen i Lund och skrev för magasinet. Jag började intressera mig för nationers varumärken. Skulle man kunna väga in gender-perspektivet i ett nationellt varumärke? Jag valde att börja om från början.

Examinationen slutade i succé och Isabelle var nöjd med beslutet hon hade fattat. Idag bor Isabelle i Köpenhamn och arbetar som Brand Activation Manager på en startup.

– Jag är uppvuxen i Tyskland och har bott i Sverige de senaste åren. Danmark är mer annorlunda än Sverige än vad jag hade trott i början. Men det är spännande att gå in i nya äventyr.


Gullers Grupp Award delas ut till den bästa masteruppsatsen inom utbildningen strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Kommittén har bestått av Lennart Nordfors (senior partner vid Gullers Grupp och doktor i statskunskap), Mats Heide (professor i strategisk kommunikation vid Lunds universtet) och Åsa Helldén Ruocco (seniorkonsult Gullers Grupp och tidigare adjungerad professor i strategisk kommunikation vid Mittuniversitet)

Deras motivering lyder:

”Isabelle Karlssons uppsats ”Depoliticizing Feminism? The Transformation of an Ideology-Charged Concept in a Nation-Branding Context” undersöker ett återkommande dilemma för samhällsaktörer: hur man bör agera när olika kommunikationsmål krockar med varandra.

Isabelle visar hur målet om att kommunicera Sveriges feministiska utrikespolitik krockar med det övergripande målet om att bygga landets nationella varumärke och skapa en positiv bild av Sverige. Detta leder till att kommunikationen om den feministiska utrikespolitiken tonas ned till förmån för det nationella varumärket. Uppsatsen är välskriven och ger intressanta insikter om kommunikatörers beslutsprocesser när en samhällsaktör anser sig behöva göra ett val i en komplex situation med olika intressen och mål.”

Isabelle Karlsson

ik

Ladda ner och läs uppsatsen här

thesis

Senaste nyheter

2019-02-11

Slutrapporten är här: 7 steg mot den kommunikativa organisationen

Slutrapporten är här: 7 steg mot den kommunikativa organisationen
2018-12-20

Vinnare utsedd i Gullers Grupps uppsatsstipendium

Vinnare utsedd i Gullers Grupps uppsatsstipendium
2018-12-14

More research funds keep on coming

More research funds keep on coming
2018-11-22

Workshop om delningsekonomins villkor och utmaningar för svensk äventyrsturism

Workshop om delningsekonomins villkor och utmaningar för svensk äventyrsturism
2018-11-16

Nytt forskningsprojekt i tvärvetenskaplig miljö - Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Nytt forskningsprojekt i tvärvetenskaplig miljö - Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg