Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Webbinarium om överturism

seminar1

Inom ramen för forskningsprojektet ”Urban turismutveckling i förnyelse” kommer en ny webbinariumserie att starta. Första tillfället är 28 februari.

Syftet med webbinerierna är att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsutbyte mellan olika intressenter. Forskarna vill skapa en plattform för möten mellan akademi, näring och offentlig verksamhet. Under de kommande åren kommer de att anordna fyra webbinarier per år som behandlar olika utmaningar och aktuella frågor om överturism i urbana destinationer. Första tillfället är 28 februari:

Överturismens uppkomst och utbredning – implikationer för svensk besöksnäring och kommuner

De senaste åren har nyhetsmedia rapporterat flitigt om protester mot problem orsakade av alltför stark turismtillväxt i europeiska städer. Den så kallade överturismen anses påverka lokalbefolkningens livskvalitet och besökarnas upplevelse av destinationen. Men vad är egentligen överturism och vilken relevans har diskussionen för svenska förhållanden? I detta webbinarium diskuteras överturismens uppkomst och utbredning samt innebörden av överturism för svensk besöksnäring och kommuner.

Talare:

Cecilia Cassinger, fil dr och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet. Cecilia har en bakgrund inom marknadsföring och forskar om hur strategisk kommunikation och platsvarumärken bidrar till hållbara och mer motståndskraftiga destinationer och samhällen.

Jan Henrik Nilsson är docent i kulturgeografi och ekonomisk geografi vid institutionen för Service Management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Jan Henrik undervisar och forskar om turismhistoria, urban turism samt om sambanden mellan turism och klimatförändringar.
Moderator:

Jörgen Eksell, fil dr och universitetslektor vid institutionen för strategisk kommunikation, Lund universitet. Jörgen har en bakgrund inom tjänstevetenskap och forskar om hur strategisk kommunikation och särskilt arbete med destinationers varumärke kan bidra till hållbara städer.

Läs mer och anmäl dig

Om forskningsprojektet Urban turismutveckling i förnyelse