Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

åsa

Åsa Thelander

Lärare

åsa

En resa till naturen på reklamens villkor

A trip to nature on terms set by advertisements

Författare

 • Åsa Thelander

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen handlar om naturföreställningar i resereklam och bland re-senärer. Syftet var att analysera hur natur framställs i reklambilder för resor, vad reklamens framställning av natur har för betydelse för vad resenärer vill uppleva och upplever i samband med sin resa samt med vilka argument och bilder resenären själv väljer att återskapa upplevelserna av sin resa och natur. Studien avgränsades till att omfatta reklam för charterresor. Arbetet vilar på flera empiriska material. Dels genomfördes en semiotiskt inspirerad bildanalys av ett hundratal reklamannonser som hämtats från en rikstäckande svensk morgontidning, och dels genomfördes intervjuer med charterturister. I samband med intervjuerna har utvalda reklambilder använts som underlag för samtalen. Dessutom har resenärerna visat och berättat om sina fotografier från resan. Analysen visade att det förekommer fyra typer av natur i reklamens bilder nämligen artificiell natur, tuktad natur, otuktad natur och tillgänglig vild natur. Graden av autenticitet och val av fototeknik skiljer de olika typerna åt. Trots skillnaderna finns flera gemensamma drag i framställningen. Naturen framställs som en fritidsråvara. Den är en oändlig resurs som kan utnyttjas utan vidare eftertanke. Analysen av intervjuerna visade att förhållningssättet till reklam var betydelsefullt för vad resenären ville uppleva och upplever på sin resa. När det gällde intervjupersonerna fanns det tydliga skillnader i förhållningssätt till reklam, vilket visade sig vara betydelsefullt för vad resenären vill upp-leva och upplever i samband med sin resa. Det gick det att skilja mellan tre olika idealtyper, nämligen de som reser till naturen på reklamens villkor, de som reser till naturen på olika villkor och de som reser till naturen på sina egna villkor. Dessa olika typer hade även olika resmotiv, naturpreferenser och eftersträvade att ta olika fotografier.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kommunikation och medier

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies in Media and Communcation

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Media and Communications

Nyckelord

 • qualitative research
 • photography
 • tourist
 • media reception
 • nature
 • advertising
 • image
 • representation
 • empirical analysis
 • Press and communication sciences
 • Journalistik
 • media
 • kommunikation

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1104-4330
 • ISBN: 91-7267-125-4
 • ISRN: LUSADG/SAMK-02/1004/SE

Försvarsdatum

5 oktober 2002

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens hörsal

Opponent

 • Karin Becker (Professor)