Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

cc

Cecilia Cassinger

Place branding, brand communication, communication geography, sustainability, activism, cities

cc

Digitalisering av guidetjänster inom äventyrsturism : en studie av delningsplattformen Aways

Författare

  • Cecilia Cassinger
  • Mia Larson

Summary, in Swedish

Inom besöksnäringen är delningsekonomins utbredning särskilt tydlig och inom denna industri återfinns en rad företag såsom Airbnb, Vayable, Getmyboat, OffWeFly, EatWith, Uber, Fodora och Travelbuddy. Airbnb, som förmedlar uthyrning av privatpersoners bostäder som en sorts hotellrum, är kanske det mest välkända företaget. Typiskt för delningsekonomin i tjänstesektorn är digitala plattformar som sammanför tjänsteleverantörer och tjänstemottagare. Samproduktion av värde genom digital kommunikation kan se ut på många olika sätt och handlar om olika aktiviteter knutna till produktutveckling, ryktesspridning, upplevelseskapande samt skapande av gemenskaper.

I denna studie undersöks utvecklingen av en digital plattform för guidetjänster inom äventyrsturism. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilka nya möjligheter och utmaningar ett startupföretag inom äventyrsturism möter i en delningsbaserad ekonomi. Detta har gjorts genom att undersöka digitala och visuella kommunikationsprocesser i arbetet med att skapa plattformen. Äventyrsturism har ökat dramatiskt på senare år och är en växande näring i Sverige som anses vara en attraktiv destination för äventyrsaktiviteter. Affärsmodellerna inom denna sektor kännetecknas dock ofta av en traditionell och inarbetad men, med dagens digitala teknologi, omodern affärsmodell i förmedlingen av tjänster och upplevelser. Därför är den studerade digitala delningsplattformen högst intressant som ett potentiellt nytt sätt att förmedla äventyrsupplevelser.

Resultaten i denna studie visar på både möjligheter och svårigheter för plattformsbaserade startups som använder sig av en delningslogik att implementera en lönsam affärsmodell. Möjligheterna handlar om att det i delningsekonomin finns en revolutionerande potential att förändra villkoren för guider och ge dem ökad egenmakt och förhandlingspositioner. Detta skulle kunna skapa ett mer diversifierat utbud av tjänster riktat till en bred grupp med användare. Detta går i linje med delningsekonomins ideologi att skapa ett mer hållbart samhälle. Dock betyder de senaste årens institutionalisering och reglering av delningsekonomin att digitala plattformsbaserade företag begränsas i deras utformning av affärsmodeller och därmed alltmer liknar traditionella företag. Ideologin inom delningsekonomin kan då fungera som ett retoriskt verktyg för att sälja in företaget genom en vision om ett bättre samhälle och kompensera medarbetarnas och användarnas ibland prekära arbetsvillkor med ett löfte om att de arbetar för ett högre mål. Det är alltså möjligt att se en tydlig konflikt som plattformsföretag har att hantera – att balansera den ideologiska och den kommersiella dimensionen i sin verksamhet.

Den viktigaste utmaningen plattformsföretag har vid lansering av sin affärsmodell är att rekrytera användare och driva besökare till delningsplattformen som kan lösas genom att rikta sig till entreprenörens egna livsstilsgemenskap och personliga nätverk både för att rekrytera medarbetare, tjänsteleverantörer och kunder. Kommunikationen till denna gemenskap drivs genom en tydlig identitet med (för den specifika gemenskapen) attraktiva bilder, retorik och symboler. Konsekvensen blir dock att målgruppen begränsas till en relativt snäv homogen gemenskap och att man missar målet med att rikta sig till en bred grupp av användare. Fortsatt forskning kan visa hur ett plattformsföretag kan utveckla strategier för att bredda sin gemenskap.

Avdelning/ar

  • Institutionen för service management och tjänstevetenskap
  • Institutionen för strategisk kommunikation

Publiceringsår

2018-12-31

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Ämne

  • Economic Geography

Status

Unpublished