Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

charlotte

Charlotte Simonsson

Leadership, internal communication & communication professionals

charlotte

Den kommunikativa organisationen – slutrapport

Författare

 • Mats Heide
 • Charlotte Simonsson
 • Howard Nothhaft
 • Rickard Andersson
 • Sara von Platen

Summary, in Swedish

Den kommunikativa organisationen – vår definition
En kommunikativ organisation har ständigt kommunikation på agendan. Det finns i organisationen en utbredd förståelse för att kommunikation är en förutsättning för en organisations existens, måluppfyllelse och framgång. Ett genomtänkt och välfungerande kommunikationssystem är grundläggande. I den kommunikativa organisationen värdesätts olika röster och det existerar ett aktivt lyssnande för att organisationen ska kunna utvecklas, anpassas till förändringar och leda utvecklingen. Dialogen värdesätts som ett medel för att uppnå tillräcklig ömsesidig förståelse för
att kunna handla klokt. Chefer och medarbetare har kommunikativ kompetens och tar ansvar för kommunikationen. Organisationskulturen ligger i linje med organisationens
verksamhetsmål och är ett stöd för medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag. Kommunikatörerna är kommunikationsexperter, omvärldsanalytiker och driver utvecklingen av organisationens kommunikation.

Sju steg mot den kommunikativa
organisationen
1. Utveckla synen på kommunikation.
2. Ompröva värdeskapande, mål och mätning.
3. Reflektera över kommunikatörers kompetens, placering och uppdrag.
4. Skapa ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit.
5. Sätt ledningens kommunikation på kartan.
6. Hjälp chefer i deras roll som meningsskapare – skapa en modernare intern kommunikation.
7. Stötta medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • LU Innovation
 • Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Publiceringsår

2019-02-12

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Sveriges Kommunikatörer

Ämne

 • Communication Studies

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-519-0404-7
 • ISBN: 978-91-519-0404-7