Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsområden

Institutionen för strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation är ett flervetenskapligt ämne med flera tillämpningsområden så som organisationskommunikation, PR, varumärkeskommunikation, kriskommunikation och förändringskommunikation.

Forskningen vid institutionen spänner över ett brett samhällsvetenskapligt område, men rör sig även mot forskning inom ekonomi och marknadsföring med ständig koppling till strategisk kommunikation.

Hur påverkas samhället och dess medborgare av otillbörlig informationspåverkan från externa krafter?

Hur påverkar ledarens kommunikation ett företags interna processer?

  • Kriskommunikation

Vad och hur kommunicerar en organisation för att förbereda och hantera kriser?

  • Kommunikativa processer för varumärket

Forskningen analyserar och problematiserar hur företag kommunicerar med konsumenter för att stärka sitt varumärke. Hur realiseras värdeskapande strategier för olika målgrupper? Varumärket sett ur konsumentens perspektiv är ett annat område i fokus.

  • Nya medier och modern demokrati

Vilken roll spelar sociala medier - och hur organisationer hanterar dem - för ett demokratiskt samhälle?

Lunds universitets forskargrupp inom offentlig diplomati fokuserar på kommunikation som genomförs av institutioner & myndigheter i syfte att påverka en utländsk publik för att främja nationella intressen.

  • Organisation och samhälle

Hur ser sambanden mellan organisationers kommunikation och samhällsfenomen ut?

  • Professionalism, expertis och etik

Hur ser kommunikatörers verklighet ut och vilka är framtidstendenserna?