Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Intern kriskommunikation

Strategier och metoder för offentliga organistationers interna krishantering
Syftet med detta forskningsprojekt är att bidra med nya kunskaper, strategier och metoder för offentliga organisationers arbete med intern kriskommunikation inför och under extraordinära händelser.

Området intern kriskommunikation har rönt ytterst liten uppmärksamhet inom forskningen om krishantering. Detta är förvånande då den interna kriskommunikationen är fundamentalt viktig. Organisationers responser på kriser är ett direkt resultat av de komplexa interna processerna och kommunikationen mellan medarbetarna. Ska forskningsfältet kunna utvecklas behöver forskare i större utsträckning fokusera på organisationers interna processer, relationer och kommunikation. Avsikt med detta projekt att bidra med ny, viktig kunskap som är praktiskt användbar och som kan minska eller mildra kriserna i samhället.

I detta projekt kommer forskning inom kriskommunikation, förändringskommunikation, internkommunikation och ledarskap kombineras, då dessa är starkt relaterade till varandra.

Fallorganisationen i detta projekt är Skånes universitetssjukhus (SUS) som skapades den 1 januari 2010 och är en sammanslagning av Lunds universitetssjukhus och Malmö universitetssjukhus. SUS är ett exempel på en samhällsviktig verksamhet där det är av stor relevans att utveckla en så väl fungerande kriskommunikation som möjligt. SUS är också ett exempel på en »högt tillförlitlig organisation« som kännetecknas av att stor möda läggs på att reflektera över och undvika kriser, bl.a. uppmuntras medarbetarna att anmäla »nästanhändelser« – sådant som skulle kunna leda till skada men som gick att reda ut i tid. Detta tillvägagångssätt är mycket ovanligt i de flesta organisationer. Det finns stora möjligheter att här generera lärdomar och strategier som även andra organisationer kan ha stor nytta av när det gäller krishantering och kriskommunikation.

Projektet avrapporteras i artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och en bok om intern kriskommunikation som publiceras våren 2015. Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och avslutades i december 2013.

Sidansvarig:

Forskare

mh

Mats Heide
Professor
Email: Mats [dot] Heide [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 14


cs

Charlotte Simonsson
Lektor
E-mail: Charlotte [dot] Simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 08


 

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg