Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelse

institutionen för strategisk kommunikation

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar strategiska verksamhetsbeslut. Styrelsen fattar till exempel beslut om riktlinjer, strategiska mål, utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor.

Styrelsen sammanträder ungefär fyra gånger per termin och består av nio representanter: ordförande, fyra representanter för vetenskapligt kompetenta lärare, en representant för övriga anställda samt tre studentrepresentanter (varav en doktorand). Personalrepresentanter utses genom val på institutionen vart tredje år. Student- och doktorandrepresentanter utses av student- respektive doktorandkåren. 

Vill du aktualisera ett ärende i styrelsen kan du vända dig direkt till någon av ledamöterna eller lämna in en skrivelse till institutionsstyrelsen.


Styrelsens representanter 2021–2023

Ordförande

Mozhgan Zachrison
mozhgan [dot] zachrison [at] isk [dot] lu [dot] se

Ledamöter

Jörgen Eksell
Jorgen [dot] Eksell [at] isk [dot] lu [dot] se

Nils Holmberg
Nils [dot] Holmberg [at] isk [dot] lu [dot] se

Marie Ledendal
Marie [dot] Ledendal [at] isk [dot] lu [dot] se

Maria Månsson
Maria [dot] Mansson [at] isk [dot] lu [dot] se

Cecilia Nygren (TA)
Cecilia [dot] Nygren [at] isk [dot] lu [dot] se

Suppleanter

Camilla Nothhaft
Camilla [dot] Nothhaft [at] isk [dot] lu [dot] se

Charlotte Simonsson
charlotte [dot] simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se

Doktorandrepresentanter

Alicia Fjällhed
alicia [dot] fjallhed [at] isk [dot] lu [dot] se

Studentrepresentanter

David Gullbing
Agnes Björkman

Suppleant: Felicia Thiers

Prefekt

Mozhgan Zachrison

E-post: mozhgan [dot] zachrison [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042356529