Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lotta Angel

Genom att lära mig förstå kommunikation har jag även ett försprång i att förstå min omvärld men även att kommunicera med den.

Redan nu har jag många kontakter i näringslivet och jag är säker på att det kommer hända mycket kul framåt i tiden. Just nu väljer jag att fokusera på där jag är idag, för så länge jag är nöjd idag kommer jag se till att jag är där jag vill vara om fem år.

Varför valde du att studera Strategisk Kommunikation?

Kommunikation är något som sker hela tiden, det kan vara att ett ögonkast som visar på misstro eller ett sansat samtal mellan chef och anställd. Jag valde att studera Strategisk Kommunikation för att det är oerhört aktuellt. Hela tiden märker vi att världen blir mindre, vi möter nya människor och kulturer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Genom att lära mig förstå kommunikation har jag även ett försprång i att förstå min omvärld men även att kommunicera med den. Jag såg att det är genom hur vi kommunicerar som omgivningen uppfattar oss, och det är inte förrän man lär sig kommunicera rätt som man kan styra denna uppfattning. Därför blir kommunikation det mest dyrbara en människa kan ha.

Vad är bäst med utbildningen och varför?

Utbildningen är väldigt bred och vi får lära oss allt från att koda hemsidor till organisationskommunikation, vad som är gemensamt är att jag i samtliga kurser ser hur jag ska kunna använda informationen i nutid och framtid. Kommunikation är inte bara något jag lär mig för att använda i min framtida karriär, det är något jag utövar varje dag, varje sekund. 

Hur är det att studera på Campus Helsingborg?

Jag tänker mig att Campus blir vad du gör det till. Här finns det alla möjligheter, ett aktivt studentliv som uppmuntrar alla sina studenter att engagera sig, ett näringsliv som välkomnar oss med öppna armar och ett campus som lyssnar och ger oss tillfällen att påverka vår utbildning. Med endast lite energi och vilja kan du komma lång väg i Helsingborg för Campus finns hela tiden i ryggen och hjälper oss framåt. Jag kan inte tänka mig att det finns många Campus som är så engagerade i sina studenter.

Vad har du för framtidsdrömmar?

Jag har svårt att säga hur min framtid kommer se ut men jag vet att den är ljus. Redan nu har jag många kontakter i näringslivet och jag är säker på att det kommer hända mycket kul framåt i tiden. Just nu väljer jag att fokusera på där jag är idag, för så länge jag är nöjd idag kommer jag se till att jag är där jag vill vara om fem år. 

student

la

Namn: Lotta Angel

Läser: Strategisk kommunikation och digitala medier

Kommer från: Båstad

Bor idag: Malmö