Personal A-Ö

vid institutionen för strategisk kommunikation

Andersson, Rickard
Lektor

E-post: rickard [dot] andersson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 08
Personlig profil


Cassinger, Cecilia
Universitetslektor

E-post: cecilia [dot] cassinger [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 25
Personlig profil


Cepaite, Asta
Universitetslektor
Ansvarig för kandidatprogram

E-post: asta [dot] cepaite_nilsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 21
Personlig profil


Eksell, Jörgen
Universitetslektor

E-post: jorgen [dot] eksell [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 17
Personlig profil


Falkheimer, Jesper
Professor

E-post: jesper [dot] falkheimer [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-356650
Personlig profil


Fjällhed, Alicia
Doktorand

E-post: alicia [dot] fjallhed [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 08
Personlig profil


Fransson, Erika
Koordinator & Webbredaktör

E-post: erika [dot] fransson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 58


Gustafsson, Nils
Universitetslektor

E-post: nils [dot] gustafsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 18
Personlig profil


Heide, Mats
Professor

E-post: mats [dot] heide [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 14
Personlig profil


Holmberg, Nils
Post Doctor / Universitetslektor

E-post: Nils [dot] Holmberg [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 93
Personlig profil


Ledendal, Marie
Lektor
Ansvarig för kandidatprogram

E-post: marie [dot] ledendal [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 24
Personlig profil


Karlsson, Isabelle
Doktorand

E-post: isabelle [dot] karlsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Merkelsen, Henrik
Universitetslektor

E-post: henrik [dot] merkelsen [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Månsson, Maria
Universitetslektor
Ansvarig för masterprogrammet

E-post: maria [dot] mansson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 47
Personlig profil


Nothhaft, Camilla
Universitetslektor

E-post: camilla [dot] nothhaft [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 04
Personlig profil


Nothhaft, Howard 
Universitetslektor

E-post: howard [dot] nothhaft [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 09
Personlig profil


Nygren, Cecilia
Studievägledare, Administratör

E-post: Cecilia [dot] Nygren [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 95


Pamment, Jamest
Docent

E-post: james [dot] pamment [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel:
Personlig profil


Petkoski, Kristijan
Doktorand

E-post: kristijan [dot] petkoski [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Porzionato, Monica
Doktorand

E-post: monica [dot] porzionato [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Rolén, Lena 
Administrativ studierektor
Masterkoordinator

E-post: lena [dot] rolen [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59


Rosén, Maria
Doktorand - Tjänstledig

E-post: maria [dot] rosen [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Simonsson, Charlotte
Universitetslektor

E-post: charlotte [dot] simonsson [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 08
Personlig profil


Smedberg, Martina
Doktorand

E-post: martina [dot] smedberg [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil


Storie, Leysan
Universitetslektor

E-post: leysan [dot] storie [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 41
Personlig profil


Thelander, Åsa
Docent, Forskningsansvarig

E-post: asa [dot] thelander [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042- 35 66 28
Personlig profil


Wiggill, Marléne
Universitetslektor

E-post: Marlene [dot] Wiggill [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel. 042356594
Personlig profil


Zachrison, Mozhgan
Universitetslektor
Prefekt

E-post: mozhgan [dot] zachrison [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel. 042356529
Personlig profil
 


Zhao, Hui
Lektor

E-post: hui [dot] zhao [at] isk [dot] lu [dot] se
Personlig profil
 


Åkerström, Marja
Universitetslektor
Studierektor

E-post: marja [dot] akerstrom [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 06
Personlig profil