Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Maria Månsson

Lärare

Default user image.

Semester på hemmaplan? Personer med utländsk bakgrunds resvanor och turismkonsumtion i Sverige.

Staycation? The travel habits and tourism consumption of Swedes with a foreign background.

Författare

 • Jörgen Eksell
 • Maria Månsson
 • Freja Kalderén

Summary, in Swedish

Sverige är ett mångkulturellt land i vilket ca 20 procent av befolkningen är utrikes födda. Här lever människor som tillhör olika befolkningsgrupper med skiftande kulturella bakgrunder och livsstilar. Det innebär att svensk besöksnäring idag kommunicerar med en mycket diversifierad svensk målgrupp.

Kunskapsläget om personer med utländsk bakgrunds turismkonsumtion i Sverige är dock begränsad. Det finns ett behov av mer kunskap som svensk besöksnäring kan använda för att utveckla nya affärer och produkter. Denna rapport, som är ett resultat av ett uppdragsforskningsprojekt åt Visit Sweden, vänder sig därmed till dig som vill förstå denna växande målgrupp.

Studien belyser personers med utländsk bakgrunds turismkonsumtion i Sverige genom att undersöka segmentets kännedom om svenska besöksmål, källor för reseinspiration, reseanledningar och hinder för att semestra mer i Sverige. Studien visar att den utländska bakgrunden har mindre betydelse för turismkonsumtion jämfört med socioekonomi, utbildningsnivå och etablering på arbetsmarknaden. Segmentet är dock mycket heterogent och det finns få skäl att behandla personer med denna bakgrund som ett segment. Därför erbjuder rapporten nyanseringar om segmentet personer med utländsk bakgrund, snarare än generella slutsatser.

Rapporten bidrar även med ökad kunskap om hur svensk besöksnäring genom att arbeta med inkluderande kommunikation kan utveckla sitt målgruppsarbete och nå personer med utländsk bakgrund. Ett antal rekommendationer presenteras utifrån hur besöksmål kan integrera mångfaldsperspektiv i kommunikationsarbetet. Den diskuterar komplexiteten i arbetet med inkluderande kommunikation, åskådliggör utmaningar och visar på möjligheterna att nå en bredare målgrupp.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation

Publiceringsår

2022-04-14

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

MediaTryck Lund

Ämne

 • Media and Communications
 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Business Administration

Nyckelord

 • inkluderande kommunikation
 • mångfald
 • destinationsmarknadsföring
 • målgruppsanalys
 • turism
 • uppdragsforskning
 • Strategisk kommunikation
 • inclusive communication
 • multicultural
 • destination branding
 • target group analysis
 • commissioned research
 • strategic communication

Status

Published

Projekt

 • Staycation

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-251-8
 • ISBN: 978-91-8039-252-5