Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

marja

Marja Åkerström

Lärare

marja

Olika vetenskapsteoretiska perspektiv ger olika kunskap: Leave the gun - take the cannoli

Författare

 • Marja Åkerström

Redaktör

 • Jörgen Eksell
 • Åsa Thelander

Summary, in Swedish

Kapitlet handlar om hur vi kan nå kunskap om något med hjälp av vetenskapsteoretiska insikter; om hur vår förförståelse präglar tänkandet i en viss riktning vilket i sin tur styr typen av kunskapsproduktion. Kapitlet fokuserar således på själva tänkandet och blir därmed giltigt för såväl vetenskapen överlag som för kommunikatörsbranschen då det exempel som främst utvecklas, om storytelling, ligger inom fältet organisations- och förändringskommunikation. Exemplet som används från den amerikanska polisorganisationen analyserar hur vetenskapsteoretiska insikter om främst intentionalism och gadameriansk hermeneutik kan bidra till att förstå organisationskulturen vilket i sin tur kan ligga till grund för att strategiskt kommunicera en ny story och därigenom bidra till en önskad organisationsförändring och en mer jämställd organisation. Ontologins och epistemologins betydelse i och för tänkandet samt för de faktuella konsekvenserna diskuteras och analyseras i förhållande till två andra exempel; historien om den svenska rasbiologiska forskningen respektive demokratiforskningen i Sverige om medborgarna i den politiska kommunikationen. Författaren framhåller vikten av att ha ett dialektiskt förhållningssätt till vetenskapsteori och genom exemplen visas hur olika ontologiska och epistemologiska antaganden samt hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan leda till disparata svar och undersökningsresultat såväl inom vetenskapen som i det omgivande samhället. Kapitlet ger också en insikt i varför förändringskommunikation ibland lyckas och ibland misslyckas. Kapitlet visar att inte bara insamlings- eller analysmetodologiska val styr utfallet i en studie utan i lika stor, eller högre grad,de steg i tänkandet som föregår dessa val.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

249-269

Publikation/Tidskrift/Serie

Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Communication Studies

Nyckelord

 • organisationskommunikation
 • strategisk kommunikation
 • förändringskommunikation
 • storytelling
 • vetenskapsteori
 • intentionalism
 • gadameriansk hermeneutik
 • den amerikanska polisorganisationen
 • ontologi
 • epistemologi
 • organisationskultur
 • organisationsförändring
 • encoding-decoding
 • a priori
 • post priori
 • ding an sich
 • outsider - insider
 • hermeneutisk cirkel
 • polysemisk - monosemisk
 • univalent - multivalent
 • monadisk - dyadisk
 • proaktioner - reaktioner

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-09658-2