Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

mats

Mats Heide

communicative organizations, internal communication & internal crisis communication

mats

Interne Krisenkommunikation - eine Möglichkeit für Kommunikatoren, strategischen Wert zu demonstrieren

Intern kriskommunikation – en möjlighet för kommunikatörer att påvisa strategiskt värde

Författare

 • Mats Heide

Editor

 • Sabine Einwiller
 • Sonja Sackmann
 • Ansgar Zerfass

Summary, in Swedish

Intern kommunikation är ett område som oftast har negligerats bland såväl forskare som praktiker. Merparten av forskningen och praktiken inom kriskommunikation har fokuserats på extern kommunikation vilket kan förklaras med att de flesta forskare inom fältet har sin bakgrund inom public relations och att den externa kommunikationen många gånger är mer tydlig för praktikerna. Men att intern kriskommunikation i stor utsträckning har negligerats kan tyckas märkligt med tanke på att det är organisationsmedlemmarna som på ett tidigt stadium kan upptäcka svaga signaler på förändringar, de kan agera ambassadör under en kris och även agera för att lösa krisen och de är också med i lärandeprocessen efter en kris har avklingat. I detta kapitel beskriver jag området intern kriskommunikation. Jag diskuterar särskilt de två processerna anticipation (upptäckt av svaga signaler på kris) och resiliens (konsten att hantera och lära av en kris). I kapitlet ges förslag på vad en kommunikatör kan göra före en kris, under en kris och efter en kris när det gäller den interna kriskommunikationen. Intern kriskommunikation är ett område där det finns möjligheter för kommunikatörer att påvisa ett strategiskt värde för organisationen.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation

Publiceringsår

2020

Språk

Tyska

Publikation/Tidskrift/Serie

Handbuch Mitarbeiterkommunikation

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Springer

Ämne

 • Communication Studies

Nyckelord

 • Interne Krisenkommunikation
 • Wertschöpfung
 • Kommunikator
 • Resilienz
 • Krise

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9783658233907