Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nils Gustafsson (2020)

Nils Gustafsson

elite networks, political communication & social media

Nils Gustafsson (2020)

Ungdomars politiska diskussion i sociala medier: hellre offline?

Författare

 • Nils Gustafsson
 • Malena Rosén Sundström
 • Elin Fjellman

Summary, in Swedish

I valrörelsen 2018 väntas sociala medier spela en stor roll, särskilt för ungdomar, eftersom sociala medier utgör deras främsta plattform för nyhetskonsumtion och kommunikation. Denna kvalitativa intervju- och fokusgruppstudie undersöker 110 svenska ungdomars inställning till politiskt deltagande i sociala medier.

Med hjälp av ett explorativt anslag som inkluderar politiskt mycket aktiva såväl som politiskt inaktiva deltagare, bidrar studien med ny empiri som delvis motsäger den forskning som hittills gjorts på området.

Resultaten indikerar att den deltagarklyfta som beskrivs i tidigare studier, där politiskt säkra ungdomar antas vara mest aktiva på sociala medier medan de osäkra avstår, i själva verket också skär genom de säkra respektive osäkra grupperna. Även några av de mest aktiva ungdomarna i studien vittnar om att de drar sig för att delta på sociala medier. Studien visar också att de politiskt aktiva upplever ett socialt tryck om att delta politiskt på sociala medier.

Avdelning/ar

 • Institutionen för strategisk kommunikation
 • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

 • Social Sciences
 • Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies)
 • Communication Studies

Nyckelord

 • sociala medier
 • Facebook
 • politiskt deltagande
 • politisk diskussion
 • unga
 • politisk socialisering

Conference name

Sociologidagarna 2018

Conference date

2018-03-07 - 2018-03-09

Conference place

Lund, Sweden

Status

Unpublished

Projekt

 • Political participation among young people – from party democrats to social media activists?