Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nils Holmberg

Background

Jag tog min doktorsexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet i december 2016. Inriktningen på min avhandling var att undersöka vilka effekter webbreklam har på barn i åldern 9-12 år när de använder internet för att lösa olika typer av uppgifter, t.ex. läsa och förstå texter i en nättidning. För att undersöka detta använde vi oss av experimentella metoder för att systematiskt variera innehåll och form hos webbannonser. Därefter användes fysiologisk mätutrustning för att undersöka hur olika reklamegenskaper påverkade barns visuella uppmärksamhet och förmåga att lösa uppgifter på nätet. Förutom att detta avhandlingsarbete gav fördjupade kunskaper om experimentella metoder och ögonrörelsemätning, så gav det också kunskaper om hela det komplexa ekosystem som utgör digital marknadsföring.

 

Area of research

Jag jobbar för närvarande som postdoc på Institutionen för strategisk kommunikation (ISK), Campus Helsingborg. Mina forskningsintressen kretsar kring automatiserad innehållsanalys av digitala medier (maskininlärning), samt kognitionspsykologiska metoder för att studera hur medier påverkar olika publiker (medieeffekter). Jag hoppas att denna forskning bland annat ska kunna användas för att öka samhällets kunskaper om politiska påverkanskampanjer på sociala medier, men också för att göra studenter och allmänhet mer medvetna om hur kommersiella organisationer använder digital marknadskommunikation för att påverka konsumenter. Som så kallad "digital immigrant" har mitt intresse för internet följt mig under lång tid både innanför och utanför universitetsvärlden. Relativt tidigt i internets utveckling började jag intressera mig för webbprogrammering och systemadministration, vilket senare ledde vidare till att jag började undervisa om responsiv webbdesign och webbaserade mätmetoder, såsom sökmotoroptimering (SEO) och webbanalys (Google Analytics). Numera kombinerar jag gärna dessa metoder med mer traditionella kvantitativa och statistiska metoder inom samhällsvetenskaplig forskning (t.ex. survey). Jag tycker att det är fascinerande hur de senaste årens utveckling inom artificiell intelligens och natural language processing (NLP) erbjuder forskare nya möjligheter att utveckla verktyg för att förstå och strukturera det enorma informationsflöde som utgörs av digital kommunikation. Jag medverkar i flera tvärvetenskapliga projekt inom den samhällsvetenskapliga fakulteten kring utveckling av nya forskningsmetoder för innehållsanalys (Samtech, Graduate school). Inom kommunikationsfältet är jag även intresserad av mediepubliker, och jag använder gärna ögonrörelsemätning för att så objektivt som möjligt undersöka hur användare uppmärksammar och bearbetar information på webbsidor.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

nils holmberg
E-post: nils [dot] holmberg [at] isk [dot] lu [dot] se

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg