Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar strategiska verksamhetsbeslut. Styrelsen fattar till exempel beslut om riktlinjer, strategiska mål, hur institutionens resurser ska användas, utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor.

Styrelsen består av nio representanter: ordförande, fyra vetenskapligt kompetenta lärare, en representant tillhörande övriga anställda samt tre studentrepresentanter (varav en doktorand).

Personalrepresentanterna utses genom val på institutionen var tredje år. Student- och doktorandrepresentanter utses av student- respektive doktorandkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse. Styrelsen sammanträder ungefär fyra gånger per termin.

Styrelsens representanter 2015-2017

Prefekt

Charlotte Simonsson 

Ledamöter: Vetenskapligt kompetenta lärare

Mats Heide                             
Cecilia Cassinger
Marja Åkerström  
Asta Cepaite Nilsson

Suppleanter:
Åsa Thelander 
Henrik Merkelsen

Ledamot: Övrig personal

Lena  Rolén

Suppleant: Tamara Landia

Studeranderepresentanter

Michelle Larsson

Suppleanter:

Emma Cedell
Sofia Rydh

Doktorandrepresentant

Rickard Andersson

Suppleant: Maria Rosén

Sidansvarig:

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg