Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nolltolerans mot trakasserier

Campus Helsingborg har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling. Här kan du hitta information om vad du kan göra om du som student blir utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Informationen på denna sida är framtagen av studenter på programmet Equality & diversity management.

Vad är trakasserier?

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad är sexuella trakasserier?

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Vad är kränkande behandling?

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. Kränkning är en egen form av skada, det vill säga varken personskada eller ekonomisk skada För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet.

Hur ska man göra?

Om du blivit utsatt för trakasserier/sexuella trakasserier/kränkande särbehandling kan du vända dig till den person på Campus du känner dig mest bekväm med, för att få stöd och råd. Det kan exempelvis vara din studentkår, studerandeskyddsombud eller studentprästen alternativt studenthälsan. Du kan också vända dig direkt till din prefekt, som är den som har ansvar att utreda och vidta åtgärder om en anmälan kommer in. Vänder du dig till någon annan är de därför ansvariga för att föra vidare informationen till berörd prefekt. Det går också att göra en anmälan anonymt.

 

ao

– På Lunds universitet inklusive på Campus Helsingborg accepterar vi inte trakasserier eller sexuella trakasserier, säger rektor Annika Olsson. Det är för oss självklart att alla måste kunna studera och verka vid universitet och högskolor utan att riskera att bli utsatta för övergrepp och trakasserier. Det är viktigt att visa att vi inte accepterar trakasserier eller övergrepp, samt att synliggöra vad man kan göra om man skulle bli utsatt.

– Vi hanterar dessa frågor genom de aktiva verksamheterna på Campus Helsingborg, och använder den/de policys som tas fram på LU och fakulteterna som finns verksamma på Campus Helsingborg.

– Om man skulle bli eller känna sig utsatt och vill prata med någon så bör man vända dig till prefekten vid institutionen eller annan anställd som man har förtroende för, som har ett ansvar att informera prefekten. Man kan också vända sig till sin studentkår för råd och hjälp. Naturligtvis får ni gärna kontakta mig eller någon i Campus Helsingborgs ledning också, och så kan vi ta frågan vidare till berörd prefekt, avslutar Annika Olsson.

Informationen på denna sida är framtagen med hjälp av studenterna Sofia Palmkvist och Rebecka Ek på Equality & Diversity Management (Institutionen för Service Management).

Sidansvarig:

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg