Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

med institutionen för strategisk kommunikation
Samverkan med privata och offentliga organisationer är en viktig del av vår utbildningsverksamhet. Även en stor del av vår forskning sker i nära samarbete med kommunikationsbranschen och det omgivande samhället.

Inom utbildningen är våra studenters yrkespraktik en viktig form för samverkan. Idag ingår det en halv termins praktik inom ramen för samtliga våra utbildningsprogram. Praktiken ger studenterna möjlighet att testa sina nyvunna akademiska kunskaper och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Samtidigt får de organisationer som tar emot praktikanter möjlighet att få in nya idéer och impulser, men också ett extra stöd i verksamheten.

samverkan ch


Samverkan inom utbildningen kan också ske i form av examensarbeten eller projektarbeten inom ramen för specifika kurser. På många av våra kurser deltar gästföreläsare från branschen, vilket ger våra studenter en aktuell inblick i hur man arbetar med olika kommunikationsfrågor i praktiken. Sedan många år tillbaka har Institutionen för strategisk kommunikation en advisory board som består av ledande experter från kommunikationsbranschen. Rådet är en viktig del i kvalitetssäkringen av vår utbildning. Läs mer om Advisory Board.

En annan form för samverkan är uppdragsutbildning. Vi genomför uppdragsutbildningar för såväl kommunikatörer som ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Det kan handla om enstaka föreläsningar och seminarier, men också längre utbildningar där deltagarna får ett diplom eller ett visst antal högskolepoäng efter en genomförd kurs. Vi har bland annat genomfört uppdragsutbildningar i samarbete med Region Skåne, Räddningstjänsten Helsingborg och Sveriges Kommunikatörer.

Vi genomför också forskning i samverkan privata företag och organisationer. Institutionen kan genomföra forskning på direkt uppdrag från en privat eller offentlig organisation. Här handlar det om att uppdragsgivaren har ett intresse av få en specifik fråga eller problemställning belyst.  En annan form för samverkan inom forskningen bygger på att vi som forskare formar ett projekt som vi bjuder in olika företag och organisationer att delta i. Forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer” som genomförs i samverkan med och genom finansiering från ett tio-tal organisationer är ett exempel på detta.

Sidansvarig:

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg