Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Covid19

Hur hanterar vi Covid19 i vår undervisning

Under höstterminen 2021 kommer vår undervisning ske både på plats och digitalt. Vi följer Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer rörande Covid-19. På dessa sidor hittar du även institutionsrelaterad information om hur vi hanterar Covid-19 samt hur Lunds universitet i sin helhet förhåller sig till Covid-19.

Undervisning får genomföras i universitetets lokaler, men då måste hänsyn tas till universitetsgemensamma beslut och till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av Covid-19. Det måste också göras en bedömning vad gäller den aktiva risken för smittspridning. Om det inte är möjligt på grund av lokalernas utformning eller andra begränsande resurser ska undervisningen ske med hjälp av digitala verktyg (online).

Utbildningarna vid Institutionen för strategisk kommunikation kommer därför under höstterminen 2021 ske både fysiskt och i digital form. Undervisning med praktiska, laborativa eller estetiska inslag samt exkursioner, seminarier och lektioner i mindre grupper kan komma att ske på plats, men då under anpassade former. Läs mer på Undervisning både digitalt och på campus.