Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

KOMB26: Yrkespraktik i strategisk kommunikation, 30 hp

en brygga mellan studier och arbetsliv
Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv. Denna kurs vänder sig till dig som har läst program eller kurser på grundläggande nivå inom strategisk kommunikation.

Kursöversikt

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter. Praktiken ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete (motsvarande 720 arbetstimmar) vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation.

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste arbetsgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierade och kvalificerade uppgifter inom strategisk kommunikation.

Studenten ska under praktiken sammanställa en portfölj av arbetsprover. Portföljen ska bestå av arbetsprover som sammanställs under praktiken och ska visa på både bredd och djup av studentens kompetens inom strategisk kommunikation. Den ska sammanställas så att den kan presenteras för en potentiell arbetsgivare. För att portföljen ska kunna godkännas ska arbetsproverna vara i enlighet med institutionens krav på relevanta och kvalificerade arbetsprover. Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken, arbetet med en portfölj av arbetsprover arbetar studenten med ett avslutande reflektionspapper.

Undervisning

Kursen ges som en distanskurs med två träffar. I början av kursen ges en kursintroduktion med introduktionsföreläsning. I slutet av kursen anordnas ett seminarium där studenten presenterar portfölj och reflektionspapper. Det avslutande seminariet är obligatoriskt. Studenter som genomför sin praktik utanför Skåne ges möjlighet att genomföra seminariet via Skype eller motsvarande.

Studenten ägnar den huvudsakliga tiden på praktikplatsen. Under kursen ges studentens handledning för kursens examinationsuppgifter.

Övrigt

Tänk på att det är ditt ansvar som student att etablera en kontakt med praktikgivare. Inför kursens start bör studenten ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik. På institutionens hemsida www.isk.lu.se finns information om de kriterier som en praktikplats ska uppfylla för att godkännas som praktikplats.

Observera att du som student står för eventuella kostnader för genomförandet av praktiken, resor etc.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom strategisk kommunikation eller motsvarande.

Vid bedömning av motsvarande studier genomförs en samlad värdering av studentens tidigare studier. Särskilt viktigt är studier inom organisationskommunikation, marknadskommunikation, public relations och kriskommunikation. En del kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap, tillämpad kommunikationsvetenskap, grafisk design och medieteknik bedöms i särskilda fall som relevanta.

 

Sidansvarig:

Har du frågor om kursen?

Kontakta gärna studievägledaren:

Lena Rolén

E-mail: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg