Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

KOMC14: Public Relations och strategisk kommunikation i nya medier: perspektiv, praktik och metoder, 30 hp

Om du är intresserad av hur diversifieringen och förändringen i medielandskapet har påverkat kommunikationsprocesser, kulturer och samhällen globalt är detta kursen för dig. Kursen består av fyra delkurser som ger dig en teoretisk förståelse och praktisk kunskap om den senaste utvecklingen inom Public Relations (PR) och strategisk kommunikation samt färdigheter för att analysera aktuella digitala fenomen inom PR, strategisk kommunikation och sociala medier. Kursen ges på engelska.

Kursöversikt

Kursen består av fyra delkurser som examineras var för sig.

Delkurs 1: Public Relations – teori och praktik, 7,5 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att ge studenten förståelse för såväl praktiska som teoretiska perspektiv inom public relations. Offentliga och privata organisationers PR-arbete belyses och diskuteras kritiskt med hjälp av olika teoretiska ramverk. Empiriska exempel hämtas primärt från Sverige, England och USA och studenterna uppmanas att arbeta med material och exempel tagna från en bredare global kontext.

Delkurs 2: Strategisk kommunikation och digitala medier - kultur och samhälle, 7,5 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att ge studenterna en kritisk förståelse för utvecklingen av digitala medier och de frågeställningar som denna utveckling ger upphov till. Det övergripande målet med kursen är att utifrån ett kritiskt förhållningssätt och ny förståelse och kunskap kunna beskriva och problematisera hur digitala medier kan användas som verktyg för strategisk kommunikation. Tematiker som behandlas på kursen är exempelvis digitala medier, social förändring och aktivism.

Delkurs 3: Introduktion till forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att ge studenten en introduktion till vetenskapsteori och metod inom samhällsvetenskaplig forskning med inriktning mot strategisk kommunikation.  I kursen behandlas särskilt metoder som kan användas för att analysera strategisk kommunikation och Public Relations på nätet. Kursen knyter därför an till de två föregående delkurserna, men även till den kommande delkursens uppsatsskrivande.

Delkurs 4: Uppsatsarbete i digitala medier. 7,5 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att studenten ska genomföra ett självständigt uppsatsarbete kring ett avgränsat forskningsproblem inom strategisk kommunikation. Uppsatsarbetet bör tematiskt knyta an till de två första delkurserna. Metodologiskt bör arbetet knyta an till föregående delkurs om metoder i strategisk kommunikation. Arbetet ska baseras på vetenskaplig grund och uppfylla krav på grundläggande teoretiska och metodologiska kunskaper. Uppsatsarbetet bedrivs i grupper som planerar sitt arbete i samråd med handleraren/na.

 

Sidansvarig:

Har du frågor om kursen?

Kontakta gärna studievägledaren:

Lena Rolén

E-mail: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2)

Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer

Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges för internationella studenter.

45 högskolepoäng inom relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller företagsekonomi varav minst 30 högskolepoäng ska vara inom strategisk kommunikation, statsvetenskap, sociologi, service management, media och kommunikationsvetenskap, modevetenskap, journalistik eller marknadsföring.

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg