Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser

KOMC17
Lär dig mer om ledarskapets roll i förändringsprocesser, hur kulturella och sociala processer påverkar arbetet med kommunikation vid organisationsförändringar och hur du som ledningsstöd kan planera, genomföra och utvärdera kommunikation i en förändringsprocess.

Kursen Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser syftar till att studenten ska öka sin förmåga att analysera och arbeta med kommunikation i förändringsprocesser. Kursen syftar dessutom till att ge kunskap om ledarskapets roll i förändringsarbete. Inledningsvis behandlas grundläggande perspektiv, teorier och begrepp inom området organisationsförändring och kommunikation. Därefter fokuserar undervisningen på specifika aspekter av förändringskommunikation såsom ledarskap och medarbetarskap, planering och genomförande av kommunikationsinsatser, meningsskapande, motstånd, makt, delaktighet och praktiska arbetsmetoder.

Kursen ges på engelska i Campus Helsingborgs lokaler där undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom både tre individuella inlämningsuppgifter, ett projektarbete i grupp samt ett individuellt salsprov. För tillträde till kursen krävs fullgjorde kursfordringar 45 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande samt muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B.

  Sidansvarig:

  Studievägledare

  Cecilia Nygren
  Studievägledare

  Amanda Barani
  Studievägledare

  E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
  Tel: 042-35 65 95

  kursinformation

  Kurskod: KOMC17
  Högskolepoäng: 15 hp

  Startperiod: VT
  Nivå: Grundnivå (Kandidatnivå)
  Undervisningsspråk: Engelska

  Plats: Helsingborg
  Studietakt: Helfart (100%)
  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskap: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

  Platserna fördelas enligt: Betyg (34 %), Högskoleprov (34 %), Akademiska meriter (APGR, 32 %). Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  Institutionen för strategisk kommunikation
  Lunds Universitet | Campus Helsingborg
  Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
  Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
  Telefon:
 042-35 65 95
  E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

  Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg