Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

KOMN01: Kvalificerad yrkespraktik i strategisk kommunikation, 30 hp

en brygga mellan studier och arbetsliv
Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv. Detta är en kurs för dig som har läst kurser eller program på avancerad nivå inom strategisk kommunikation.

Kursöversikt

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter som utförs under och efter praktiken. Studentens verksamhetsförlagda praktik ska omfatta minst 16 veckor heltidsarbete (motsvarande 640 arbetstimmar) vilket motsvarar 32 timmar per vecka under 20 veckor. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation. Under praktiken ska studenten, med utgångspunkt i ett identifierat kompetensbehov, samla in teorier inom ett avgränsat område och författa en litteraturgenomgång.

Studenten ska under praktiken samla arbetsprover i en portfölj som ska redovisas vid ett seminarium. Om studenten önskar kan han eller hon, istället för att skapa en portfölj av olika arbetsprover, utföra ett mer omfattande arbete vid praktikplatsen som exempelvis en enkätundersökning, utredning eller projekt. För att arbetsprover eller projekt ska kunna godkännas ska de vara i enlighet med institutionens krav på relevanta och kvalificerade uppgifter inom strategisk kommunikation.

Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken arbetar studenten med examinationsuppgifter inom kursen. Arbetet med uppgifterna omfattar minst 4 veckor heltidsarbete (motsvarande 160 arbetstimmar) vilket motsvarar 8 timmar per vecka under 20 veckor. Uppgifterna ger studenten möjlighet att utveckla sin förståelse för praktiskt kommunikationsarbete genom att reflektera kring förhållandet mellan teori och praktik, utveckla en portfölj med relevanta arbetsprover och egen kunskapsutveckling.

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste arbetsgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierade och kvalificerade uppgifter.

Tänk på att det är ditt ansvar som student att etablera en kontakt med praktikgivare. Inför kursens start bör studenten ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik. På institutionens hemsida www.isk.lu.se finns information om de kriterier som en praktikplats ska uppfylla för att godkännas som praktikplats.

Observera att du som student står för eventuella kostnader för genomförandet av praktiken, resor etc.

 

Sidansvarig:

Har du frågor om kursen?

Kontakta gärna studievägledaren:

Lena Rolén

E-mail: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom strategisk kommunikation eller motsvarande.

 

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg