Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik i strategisk kommunikation på kandidatnivå

KOMB26

Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

 

Sofia valde att göra praktik på två byråer i Stockholm.

 

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter som utförs under och efter praktiken. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation. 

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste arbetsgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierade och kvalificerade uppgifter inom strategisk kommunikation.

Tänk på att det är ditt ansvar som student att etablera en kontakt med praktikgivare. Inför kursens start bör studenten ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik.

Observera att du som student står för eventuella kostnader för genomförandet av praktiken, resor etc.

Praktikkursen på grundnivå (kandidatnivå) ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete (motsvarande 720 arbetstimmar) vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor. Studenten ska under praktiken sammanställa en portfölj av arbetsprover. Portföljen ska bestå av arbetsprover som sammanställs under praktiken och ska visa på både bredd och djup av studentens kompetens inom strategisk kommunikation. Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken, arbetet med en portfölj av arbetsprover arbetar studenten med ett avslutande reflektionspapper. Den avslutande uppgiften omfattar minst två veckor heltidsarbete (motsvarande 80 arbetstimmar) vilket motsvarar 4 timmar per vecka under 20 veckor.

  Studievägledare

  Cecilia Nygren
  Studievägledare

  E-post:
  studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

  Kursinformation

  Kursnamn: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation 
  Kurskod: KOMB26
  Högskolepoäng: 30 hp

  Startperiod: HT21
  Nivå: Grundnivå
  Undervisningsspråk: Svenska
  Kursansvarig: Emelie Adamsson

  Plats: Helsingborg / Distans
  Studietakt: Helfart (100%)
  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskap: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng inom strategisk kommunikation eller motsvarande.

  Platserna fördelas enligt: Betyg (20 %), Högskoleprov (10 %), Akademiska meriter (APGR, 70 %).