Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Praktik i strategisk kommunikation på kandidatnivå

KOMB26
Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

Sofia valde att göra praktik på två byråer i Stockholm.

 

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter som utförs under och efter praktiken. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation. 

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste arbetsgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierade och kvalificerade uppgifter inom strategisk kommunikation.

Tänk på att det är ditt ansvar som student att etablera en kontakt med praktikgivare. Inför kursens start bör studenten ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik. På institutionens hemsida www.isk.lu.se finns information om de kriterier som en praktikplats ska uppfylla för att godkännas som praktikplats.

Observera att du som student står för eventuella kostnader för genomförandet av praktiken, resor etc.

Praktikkursen på grundnivå (kandidatnivå) ska omfatta minst 18 veckor heltidsarbete (motsvarande 720 arbetstimmar) vilket motsvarar 36 timmar per vecka under 20 veckor. Studenten ska under praktiken sammanställa en portfölj av arbetsprover. Portföljen ska bestå av arbetsprover som sammanställs under praktiken och ska visa på både bredd och djup av studentens kompetens inom strategisk kommunikation. Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken, arbetet med en portfölj av arbetsprover arbetar studenten med ett avslutande reflektionspapper. Den avslutande uppgiften omfattar minst två veckor heltidsarbete (motsvarande 80 arbetstimmar) vilket motsvarar 4 timmar per vecka under 20 veckor.

  Sidansvarig:

  Studievägledare

  Cecilia Nygren
  Studievägledare

  Amanda Barani
  Studievägledare

  E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
  Tel: 042-35 65 95

  Praktik grundnivå

  Kursnamn: Yrkespraktik inom strategisk kommunikation 
  Kurskod: KOMB26
  Högskolepoäng: 30 hp

  Startperiod: HT
  Nivå: Grundnivå (Kandidatnivå)
  Undervisningsspråk: Svenska
  Kursansvarig: Scott Burnett

  Plats: Helsingborg / Distans
  Studietakt: Helfart (100%)
  Undervisningstid: Dagtid

  Förkunskap: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng inom strategisk kommunikation eller motsvarande.

  Platserna fördelas enligt: Betyg (20 %), Högskoleprov (10 %), Akademiska meriter (APGR, 70 %). 

  Institutionen för strategisk kommunikation
  Lunds Universitet | Campus Helsingborg
  Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
  Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
  Telefon:
 042-35 65 95
  E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

  Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg