Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik i strategisk kommunikation på masternivå

KOMN03

Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv. Detta är en kurs för dig som har läst kurser eller program på avancerad nivå inom strategisk kommunikation.

 

Sofia valde att göra praktik på två byråer i Stockholm.

 

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter som utförs under och efter praktiken. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation. 

Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som praktikplats måste arbetsgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med institutionens krav på relevanta, varierade och kvalificerade uppgifter inom strategisk kommunikation.

Tänk på att det är ditt ansvar som student att etablera en kontakt med praktikgivare. Inför kursens start bör studenten ta kontakt med ett företag eller organisation där du vill utföra din praktik.

Observera att du som student står för eventuella kostnader för genomförandet av praktiken, resor etc.

Två praktikkurser

Praktikkursen på avancerad nivå (masternivå) ska omfatta minst 16 veckor heltidsarbete (motsvarande 640 arbetstimmar) vilket motsvarar 32 timmar per vecka under 20 veckor. Vid sidan av den verksamhetsförlagda praktiken arbetar studenten med examinationsuppgifter inom kursen. Arbetet med uppgifterna omfattar minst 4 veckor heltidsarbete (motsvarande 160 arbetstimmar) vilket motsvarar 8 timmar per vecka under 20 veckor. Uppgifterna ger studenten möjlighet att utveckla sin förståelse för praktiskt kommunikationsarbete genom att reflektera kring förhållandet mellan teori och praktik, utveckla en portfölj med relevanta arbetsprover och egen kunskapsutveckling.

Studievägledare

Lena Rolén
Studievägledare

E-post: master [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59

Kursinformation

Kursnamn: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation 
Kurskod: KOMN03
Högskolepoäng: 30 hp

Startperiod: HT21
Nivå: Avancerad nivå
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Marléne Wiggill

Plats: Helsingborg / Distans
Studietakt: Helfart (100%)
Undervisningstid: Dagtid

Förkunskap: Minst 52,5 högskolepoäng på avancerad nivå inom strategisk kommunikation.

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR, 100 %).