Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillämpad visuell kommunikation

Är du intresserad av att utveckla dina visuella färdigheter och kunskaper i grafisk design ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv? Vill du utveckla din förståelse om vikten av designprocessen och designmetoder? Då är detta kursen för dig!

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom tillämpad visuell kommunikation. I det första momentet behandlas produktion av visuellt kommunikationsmaterial, designprocessen, olika metoder för att utveckla en visuell produkt, relevanta digitala designprogram och dess tillämpningar i olika plattformar och medier, vikten av metareflektion, samt visuell kommunikations ökade betydelse inom strategisk kommunikation. I det andra momentet ges studenten möjlighet till individuell fördjupning inom tillämpad visuell kommunikation och dess tillämpning inom strategisk kommunikation. Studenten genomför ett individuellt gestaltande arbete med relevans för strategisk kommunikation. Givet vissa ramar, ges studenten möjlighet att utveckla ett projekt med hänsyn till utbildningsbakgrund och professionellt intresse.

Sidansvarig:

Kursinformation

Kurskod: KOMC19
Högskolepoäng: 7.5 hp

Startperiod: HT
Nivå: Grundnivå (Kandidatnivå)
Undervisningsspråk: Engelska

Plats: Helsingborg
Studietakt: Heltid (100%)
Undervisningstid: Dagtid

Förkunskap: Grundläggande samt 60 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande, varav minst 7,5 högskolepoäng ska vara tillämpad visuell kommunikation eller grafisk design eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Platserna fördelas enligt: Betyg (20 %), Högskoleprov (10 %), Akademiska meriter (APGR, 70 %). 

Studievägledare

Lena Rolén

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 59

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg