Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad visuell kommunikation

KOMC20

Är du intresserad av att utveckla dina visuella färdigheter och kunskaper i grafisk design ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv? Vill du utveckla din förståelse om vikten av designprocessen och designmetoder? Då är detta kursen för dig!

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom tillämpad visuell kommunikation. I det första momentet behandlas produktion av visuellt kommunikationsmaterial, designprocessen, olika metoder för att utveckla en visuell produkt, relevanta digitala designprogram och dess tillämpningar i olika plattformar och medier, vikten av metareflektion, samt visuell kommunikations ökade betydelse inom strategisk kommunikation. I det andra momentet ges studenten möjlighet till individuell fördjupning inom tillämpad visuell kommunikation och dess tillämpning inom strategisk kommunikation. Studenten genomför ett individuellt gestaltande arbete med relevans för strategisk kommunikation. Givet vissa ramar, ges studenten möjlighet att utveckla ett projekt med hänsyn till utbildningsbakgrund och professionellt intresse.

Studievägledare

Cecilia Nygren
Studievägledare

E-post:
studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

Kursinformation

Kurskod: KOMC20
Högskolepoäng: 7.5 hp

Startperiod: HT21
Nivå: Grundnivå
Undervisningsspråk: Engelska
Kursansvarig: Marie Ledendal

Plats: Helsingborg
Studietakt: Heltid (100%)
Undervisningstid: Dagtid

Förkunskap: Grundläggande samt 60 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Platserna fördelas enligt: Betyg (20 %), Högskoleprov (10 %), Akademiska meriter (APGR, 70 %). 

Kursplan
Litteraturlista
Schema