Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Din karriär efter kandidatexamen

i strategisk kommunikation
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med kommunikationsfrågor på såväl taktisk som strategisk nivå i olika funktioner och organisationer. Det kan innebära en roll med titeln kommunikatör, men också exempelvis marknadskommunikatör, PR-konsult, opinionsbildare, och pressekreterare. Dessa roller kan rymma arbete inom såväl privata och offentliga organisationer som ideella organisationer. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

I denna film berättar Victor om sina erfarenheter från programmet, hur han haft nytta av dem i sitt nuvarande arbete och vad han hoppas få arbeta med i framtiden.

Alumner i strategisk kommunikation

Enligt vår senaste alumnundersökning för kandidatprogrammen i strategisk kommunikation fick 96% av studenterna som tog examen 2014-2016 jobb inom ett år efter avslutade studier. Våra alumner arbetar idag bland annat som kommunikatörer, ledare inom kommunikation, konsulter eller som kommunkationssamordnare.

Läs hela alumnundersökningen här.

En före detta student kallas alumn och har möjlighet att bli en del nätverket med andra tidigare studenter vid Lunds universitet. Årliga träffar och återkommande seminarier är en given plats för erfarenhetsutbyte och nya idéer. 

Läs mer om Lunds universitets alumnnätverk.

De kunskaper och erfarenheter våra alumner har spelar en viktig roll för utbildningens rykte och kunskapsutveckling. Utbytet med yrkesverksamma studenter är ovärderligt på många sätt. De bidrar som mentorer, ambassadörer för institutionen, genom gästföreläsningar och branchexpertis i olika sammanhang. När det går bra för våra alumner blir vi stolta och glada. Det är ett gott betyg för våra utbildningar och den kunskap de för med sig från sin tid vid institutionen. 

Här möter du några av våra alumner som berättar om sina karriärvägar och reflekterar över sin studietid. 

Näringslivet om utbildningen

Cecilia Sjöholm | CSR-direktör på orkla food sverige ab

"Kvalificerade kommunikatörer har en allt viktigare roll att spela i att stärka ett företags konkurrenskraft. Med den samhällsutveckling vi har ökar kraven på anpassningsförmåga, flexibilitet och innovationstakt - krav som kommunikatören kan hjälpa organisationen att fånga upp och svara på. En duktig kommunikatör bidrar med nya perspektiv, har koll på omvärlden samt identifierar och stödjer de interna och externa kommunikationsprocesserna. Att kunna bedöma vilken insats som behövs för att få största effekt är en viktig kompetens hos en kommunikatör enligt min uppfattning. Kandidatprogrammet är ett viktigt bidrag till utvecklingen av kompetenta kommunikatörer."

Eva Johannesson | Kommunikationschef på Lunds kommun

"Vi erbjuder praktikplatser, gästföreläser och samarbetar med studenter som skriver uppsatser. En kommunikationsavdelning i en kommun har många utmaningar och vi vill gärna ha ett utbyte med både studenter och forskare. Vi har stor nytta av kontakten med studenterna som läser strategisk kommunikation och har rekryterat medarbetare som läst på programmet."

Sidansvarig:

kompetensprofil

kom

Efter examen kan du exempelvis arbeta som

  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikatör i privat och offentlig sektor
  • Opinionsbildare
  • Kommunikationsanalytiker
  • Kommunikationskonsult
  • Marknadskommunikatör

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg