Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kompetensprofil

Vad ger min utbildning?

Inom programmet får du:

 • goda kunskaper om de centrala teorierna inom fältet strategisk kommunikation.
 • goda kunskaper i organisationskommunikation, varumärkeskommunikation, politisk kommunikation, public relations och visuell kommunikation.
 • en utvecklad förståelse för strategisk kommunikation från ett samhälleligt perspektiv.

Du tränas i att:

 • självständigt formulera och lösa forskningsproblem.
 • söka, selektera och bearbeta stora mängder av informat.
 • jämföra forskningstraditioner och perspektiv.
 • analysera kommunikationsprocesser i olika sammanhang och discipliner (t ex naturvetenskap, företagsekonomi).
 • utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsplanering
 • utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsdesign.
 • anlägga etiska perspektiv på hur kommunikation    används i olika samhällskontexter.

Efter examen kan du exempelvis jobba som:

 • kommunikatör i privat och offentlig sektor
 • kommunikationsstrateg
 • kommunikationskonsult
 • opinionsbildare
 • PR-konsult
 • marknadsanalytiker
 • marknadskommunikatör

Generella kompetenser

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation är en utbildning inom samhällsvetenskap. Samhällsvetare skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika.
Samhällsvetare:

 • kan självständigt formulera ett problem och genomföra det som krävs för att ge problemet en lösning.
 • är vana vid att betrakta samhällsfenomen utifrån olika teoretiska perspektiv och reflektera kring de skillnader i förståelse, tolkning och förklaring som följer av det, samt bedöma relevansen av olika perspektiv.
 • kan kommunicera i tal och skrift på ett effektivt sätt i olika format och till olika typer av mottagare.
 • kan kritiskt värdera tillförlitligheten i och användbarheten av olika typer av källor och material.
 • kan  anlägga etiska perspektiv både på vardagliga mellanmänskliga relationer och på olika typer av samhällsproblem.

 

Sidansvarig:

Kompetensprofil

Ladda ner som pdf

kompsko

Vad tycker näringslivet

”Kvalificerade kommunikatörer har en allt viktigare roll att spela i att stärka ett företags konkurrenskraft. Med den samhällsutveckling vi har ökar kraven på anpassningsförmåga, flexibilitet och innovationstakt - krav som kommunikatören kan hjälpa organisationen att fånga upp och svara på.”

Cecilia Sjöholm,
Kommunikationsdirektör, Oatley

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg