Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Kompetensprofil

Vad ger min utbildning?

Inom programmet får du:

 • goda kunskaper om de centrala teorierna inom fältet strategisk kommunikation.
 • goda kunskaper i organisationskommunikation, varumärkeskommunikation, politisk kommunikation, public relations och visuell kommunikation.
 • en utvecklad förståelse för strategisk kommunikation från ett samhälleligt perspektiv.
 • goda kunskaper i digital projektledning.

Du tränas i att:

 • självständigt formulera och lösa forskningsproblem.
 • söka, selektera och bearbeta stora mängder av informat.
 • jämföra forskningstraditioner och perspektiv.
 • analysera kommunikationsprocesser i olika sammanhang och discipliner (t ex naturvetenskap, företagsekonomi).
 • utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsplanering.
 • utveckla praktiska färdigheter i kommunikationsdesign.
 • utveckla praktiska färdigheter i webbdesign och analys.
 • leda och genomföra digitala kommunikationsprojekt.

Efter examen kan du exempelvis jobba som:

 • kommunikatör i privat och offentlig sektor
 • digital kommunikationsstrateg
 • kommunikationskonsult
 • strateg inom digital kommunikation
 • projektledare inom digital kommunikation
 • digital marknadskommunikatör
 • webbredaktör

Generella kompetenser

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier är en utbildning inom samhällsvetenskap. Samhällsvetare skaffar sig generella kompetenser i sin utbildning utöver de ämnesspecifika.
Samhällsvetare:

 • kan självständigt formulera ett problem och genomföra det som krävs för att ge problemet en lösning.
 • är vana vid att betrakta samhällsfenomen utifrån olika teoretiska perspektiv och reflektera kring de skillnader i förståelse, tolkning och förklaring som följer av det, samt bedöma relevansen av olika perspektiv.
 • kan kommunicera i tal och skrift på ett effektivt sätt i olika format och till olika typer av mottagare
 • kan kritiskt värdera tillförlitligheten i och användbarheten av olika typer av källor och material.
 • kan anlägga etiska perspektiv både på vardagliga mellanmänskliga relationer och på olika typer av samhällsproblem.

 

Sidansvarig:

Kompetensprofil

Ladda ner som pdf

kompdm

 

Vad tycker näringslivet

”Hela näringslivet står inför en digitalisering och har ett stort behov av digitala talanger. En kommunikatör är inte längre bara en kommunikatör, utan förväntas ha digitala kunskaper och förståelse för en värld där internet bär våra traditionella medier.”

Ulrika Rudqvist,
Digital affärsutveckling, Scandinavian Cosmetics

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg