Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din karriär efter kandidatexamen

I STRATEGISK KOMMUNIKATION

En före detta student kallas alumn och kan bli del i nätverket av tidigare studenter vid Lunds universitet. Årliga träffar och återkommande seminarier är en given plats för erfarenhetsutbyte och nya idéer. Här möter du några av institutionens före detta studenter.

I denna film berättar Victor om sina erfarenheter från programmet, hur han haft nytta av dem i sitt nuvarande arbete och vad han hoppas få arbeta med i framtiden.

Alumner i strategisk kommunikation

Enligt vår senaste alumnundersökning för kandidatprogrammen i strategisk kommunikation fick 96% av studenterna som tog examen 2014-2016 jobb inom ett år efter avslutade studier. Våra alumner arbetar idag bland annat som kommunikatörer, ledare inom kommunikation, konsulter eller som kommunikationssamordnare.

Läs hela alumnundersökningen här.

En före detta student kallas alumn och har möjlighet att bli en del nätverket med andra tidigare studenter vid Lunds universitet. Årliga träffar och återkommande seminarier är en given plats för erfarenhetsutbyte och nya idéer. 

Läs mer om Lunds universitets alumnnätverk.

De kunskaper och erfarenheter våra alumner har spelar en viktig roll för utbildningens rykte och kunskapsutveckling. Utbytet med yrkesverksamma studenter är ovärderligt. De bidrar som mentorer, ambassadörer för institutionen, genom gästföreläsningar och  branchexpertis i olika sammanhang. När det går bra för våra alumner blir vi stolta och glada. Det är ett gott betyg för våra utbildningar och den kunskap de för med sig från sin tid vid institutionen. 

Här möter du några av våra alumner som berättar om sina karriärvägar och reflekterar över sin studietid. 

Näringslivet om utbildningen

Ulrika Rudqvist | Digital affärsutveckling, Scandinavian Cosmetics

”Hela näringslivet står inför en digitalisering och har ett stort behov av digital kompetens. En kommunikatör förväntas idag ha digitala kunskaper och förståelse för en värld där internet bär våra traditionella medier.”

Mikael Blomqwist | Digital projektledare, Cloetta

”Digitaliseringen av samhället bidrar till att organisationer och organisationskommunikation är i ständig förändring. Det är därför viktigt att de som arbetar med dessa frågor har en bred kunskap om digitala medier och hur de påverkar kommunikationslandskapet. Det är garanterat något som studenterna från kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation och digitala medier får med sig från utbildningen. Studenterna får både strategiska och praktiska färdigheter inom digital kommunikation, vilket efterfrågas av många arbetsgivare.”

kompetensprofil

dm

EFTER EXAMEN KAN DU EXEMPELVIS ARBETA SOM

  • Kommunikatör i privat och offentlig sektor
  • Digital kommunikationsstrateg
  • Kommunikationskonsult
  • Projektledare inom digital kommunikation
  • Digital kommunikatör
  • Webbredaktör