Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

KOMB26 - Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 hp

Välkommen till institutionen för strategisk kommunikation

Syftet med kursen är att förbereda dig för ett framtida arbetsliv genom att ge dig dels möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare.

På denna kurs hålls inte ett vanligt introduktionsmöte, utan för att bli registrerad på kursen ska du lämna in ett Statement of intent och Placement plan i god tid innan praktiken påbörjas. För att du ska kunna bli registrerad i tid bör dessa handlingar vara oss till handa senast den 21 augusti. Du skickar dem antingen via post till

Institutionen för strategisk kommunikation
Att. Jörgen Eksell
Box 882
251 08 Helsingborg

eller
Inskannade via e-post till jorgen [dot] eksell [at] isk [dot] lu [dot] se

Om du inte avser att läsa kursen bör du senast den 15 augusti ta kontakt med Susanne Andersson, institutionsadministratör vid strategisk kommunikation, info [at] isk [dot] lu [dot] se

Kursplan hittar du här och litteraturlistan här.

Praktikplatsen

Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Det är viktigt att du har klart din praktikplats i god tid innan kursen startar. Det är i sig ett sätt att träna sig i att söka arbete och skapa kontakter. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig lärare vid Institutionen strategisk kommunikation innan praktiken påbörjas.

Kursansvarig finns tillgänglig på telefon den 4 augusti kl 9-12 och 11 augusti kl 9-12 om du behöver diskutera valet av praktikplats. Telefon: 042-356617.

Den praktikplats du söker ska vara relevant för yrkesområdet strategisk kommunikation. Du kan genomföra dina praktik inom olika typer av organisationer, exempelvis ett företag, en myndighet, en ideell organisation osv. Det kan ske inom olika funktioner som exempelvis kommunikationsavdelning, personalavdelning, marknadsavdelning, osv. Sannolikt får du ut mer av din praktik om det finns en erfaren och välutbildad handledare på den praktikgivande organisationen.

Kravet är att arbetsuppgifterna omfattar strategisk kommunikation. Från institutionen sida ger vi rådet att praktikplatsen bör medföra en breddning eller fördjupning av studentens kunskaper inom något av strategisk kommunikations delområden; organisationskommunikation, public relations eller marknadskommunikation. Det kan även knuta an till ett centralt forskningsområde eller kommunikativ praktik som exempelvis kommunikation under kris eller förändring; varumärkeskommunikation; politisk kommunikation, kommunikation i digitala medier eller liknande.

Institutionen godkänner praktikplatser i Sverige och även i andra länder. I regel är praktikplatser avlönande i Sverige förutom när studenten sökt stipendier till organisationer som har inrättat särskilda praktikplatser med stipendium. Om du genomför din praktik i ett annat land kan andra regler förekomma. I det senare fallet är det upp till studenten att ta reda på vilka förhållanden och regler som gäller för praktik inom landet.

Praktik kan inte ske i eget företag. Inte heller kan det ske i ett litet företag (färre än 3 anställda).

Hur söker man praktikplats?

I det idealiska fallet ordnar du en praktikplats som ger dig möjlighet att praktisera i en verksamhet som du vill arbeta inom efter avslutade studier. Men även andrapraktikplatser kan vara givande. Försök att inte enbart fokusera på en typ av plats eftersom det kan finnas begränsade möjligheter att få tillträde och konkurrensen är stor. Fundera på vilka intressen du vill utveckla. Fundera även på om du kan tänka dig att göra din praktik utomlands och vad det kan innebära.

Arbetslivscentrum vid Lunds universitet kan man finna annonser om praktikplatser att söka både i Sverige och utomlands. Se även internationella sekretariatet för möjlighet att söka stipendier för praktik utomlands.

Institutionen har även en Facebooksida där vi regelbundet anslår eftersökningar från organisationer som erbjuder praktikplats.

Vänliga hälsningar

//Emma [dot] Svensson [at] isk [dot] lu [dot] se">Emma Svensson

Kursansvarig
 

Sidansvarig:

KOMB26 - Yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 hp

Syftet med kursen är att förbereda studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten dels möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter, dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare. Den verksamhetsförlagda praktiken inom strategisk kommunikation kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.

Kursplan
Litteraturlista
Statement of Intent
Placement plan

 

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg