Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Behörighet och dispens

Under programmets gång finns behörighetskrav till vissa kurser. Det innebär att du behöver uppfylla särskilda förkunskapskrav för att få tillträde till en kurs och därmed kunna fortsätta på programmet.

Behörighet

Syftet med behörighetskraven är att säkerställa att du har med dig tillräckliga kunskaper från tidigare kurser på programmet och på så vis kan tillgodogöra dig innehållet på de kurser som ligger senare i programmet. Det är också svårt att studera vidare samtidigt som du ska avsluta tidigare kurser och moment.

I nedanstående översikt hittar du information om när behörighetskraven infaller i de olika programmen. Observera att behörighetskraven gäller för dig som började läsa hos oss hösten 2015 och senare. Kontakta studievägledaren (studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se) för information om behörighetskraven tidigare år eller om du är osäker på om du kommer att uppfylla behörighetskraven.

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation

  • Termin 3 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation.
  • Termin 4 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation.
  • Termin 6 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav de första tre terminerna ska vara avklarade inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation.

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier

  • Termin 3 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 45 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.
  • Termin 4 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.
  • Termin 6 första kurs: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng, varav de första tre terminerna ska vara avklarade inom kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier.

Masterprogram

  • Termin 4: 75 hp varav 15 hp avslutade metodkurser i Ladok.

Dispens

Dispens från behörighetskraven beviljas enbart i undantagsfall och då underförutsättning att sociala eller medicinska skäl föreligger och att detta kan styrkas.

Överklagande

Beslut om behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, läs mer här. Skrivelsen skall skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Läs mer på myndighetens hemsida.

Sidansvarig:

Studievägledare

Cecilia Nygren
Kandidatprogram

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 95

Lena Rolén
Masterprogram

E-post: master [at] isk [dot] lu [dot] se 
Tel: 042-35 66 59

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg