Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prov och examination

Under dina studier på universitet kommer du att examineras på olika sätt. Dina kunskaper kommer att mätas samtidigt som det är ett lärtillfälle. Det finns många examinationstyper: seminarier, hemprov, salsprov på papper eller digitalt, skrivna rapporter och så vidare.

När går mitt prov?

Du hittar datum för ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov i kursens schema.

Vid varje provtillfälle gäller:

Du ska alltid ha med dig ID-handling vid alla prov. Vid salsprov är det viktigt att du är på plats i skrivsalen i god tid före provets start. Prov börjar alltid hel timme, utan akademisk kvart. Om något oförutsett inträffar är det möjligt att komma inom en halvtimme efter provets start. Det gäller att ingen annan student som skriver tentamen redan har lämnat salen. Har en student lämnat salen tillåts ingen att påbörja prov efter det.

Anmälan ordinarie provtillfälle

Om du vill skriva ett prov ska du anmäla dig på Studentportalen senast 7 dagar innan. Har du inte anmält dig i tid kan institutionen inte garantera att det finns plats i skrivsalen. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, sedan kan eventuella restplatser ges till oanmälda. Anmälan till Studentportalen öppnar så snart vi har ett datum för ett provtillfälle. Studenter som inte blir godkända på ordinarie provtillfälle hänvisas till omprov och uppsamlingsprov.

Anmälan till omprov och uppsamlingsprov

Om du vill skriva ett omprov eller uppsamlingsprov ska du anmäla dig på Studentportalen senast 7 dagar innan. Har du inte anmält dig i tid kan institutionen inte garantera att det finns plats i skrivsalen. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, sedan kan eventuella restplatser ges till oanmälda. Anmälan till omprov/uppsamlingsprov öppnar på Studentportalen så snart vi har ett datum för ett nytt provtillfälle.

Anpassat prov

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd kan du ha rätt till anpassat prov. Tänk på att anmäla dina önskemål senast två veckor innan prov till vår studievägledare, studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

Salsprov

Salsprov kan antingen ges som pappersprov eller digitalt prov. Information om vilken typ av prov det är ges på kurssidan i Canvas.  

Resultat på prov

  • Resultat på prov ska meddelas senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och inte senare än två veckor före ev. om- eller uppsamlingsprov.
  • Resultaten meddelas via en kodad lista på kurssidan, Canvas. Slutbetyg på moment och kurser läggs in i Ladok.
  • Vid ordinarie tillfälle ska det i anslutning till att du får ditt resultat göras en provgenomgång. Om du skrivit ett omprov eller uppsamlingsprov görs ingen provgenomgång utan resultatet meddelas enligt ovan.

Uthämtning av prov

  • Du kan hämta ut ditt prov under provgenomgången. Prov som inte hämtas ut i samband med provgenomgången lämnas till Skrivningsutlämningen i receptionen på plan 1.
  • Vi vill uppmärksamma dig på att prov är offentliga handlingar, precis som resultatet av dem. Därför vill vi uppmana dig att alltid hämta ut ditt prov.
  • När du hämtar ut ditt prov ska du signera på försättsbladet och lämna det tillbaks, som ett kvitto på att du har tagit emot ditt prov.

Omprövning av betyg

Betyg sätts av examinator efter noggrann bedömning. Det går inte att överklaga examinators beslut om betyg. Däremot finns bestämmelser om rättelse och omprövning av beslut i förvaltningslagen och högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen 6 kap. 24 § ska examinator ändra betyget om:

  1. beslutet är uppenbart oriktigt, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt, och
  3. det inte innebär att betyget sänks 

Alla tre förutsättningar ska vara uppfyllda. Den första förutsättningen, att beslutet är uppenbart oriktigt, innebär att examinator inte behöver göra någon mer ingående granskning av det redan fattade betygsbeslutet om inte han/hon har särskild anledning till det. Den andra förutsättningen, att omprövningen ska göras snabbt och enkelt innebär att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva beslutet om det krävs ytterligare utredning i ärendet. Vill du som student begära omprövning av betygsbeslut bör du göra det skriftligt och tydligt ange vad som är uppenbart oriktigt. Det är examinator som prövar och fattar beslut avseende din begäran.  

Här hittar du dokumentet Ändring av betygsbeslut

Sidansvarig:

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg