Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tillgodoräknande

Om du har läst kurser vid andra institutioner vid Lunds universitet eller vid andra universitet/högskolor i Sverige eller utomlands, som motsvarar någon eller några av delkurserna på ditt program kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser.

Ansökan om tillgodoräknande gör du på en särskild blankett, som finns att ladda ner här. Om du vill tillgodoräkna många kurser, hittar du blanketten här

Studievägledaren gör en första bedömning och handlägger din ansökan. Med hjälp av underlag och ansökningshandlingar fattar sedan programansvarig beslut om godkännande (alternativt avslag) av tillgodoräknandet .

Efter att tillgodoräknandet är infört i Ladok skickas en bekräftelse till den mailadress som du angivit i ansökan och handlingarna diarieförs på institutionen.

Tillgodoräknande av utlandsstudier

Tillgodoräknande av utlandsstudier sker på samma sätt som ovan.

Vid tillgodoräknanden av utlandsstudier översätts inte de utländska betygen. I Ladok framgår namnen på kurserna du läst och vid vilket universitet du läst.

Läs mer om utlandsstudier här.

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, läs mer här. Skrivelsen skall dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Skrivelsen ska också innehålla adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Läs mer på myndighetens hemsida.

Sidansvarig:

Studievägledare

Cecilia Nygren
Kandidatprogram

E-post: studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 65 95

Lena Rolén
Masterprogram

E-post: master [at] isk [dot] lu [dot] se 
Tel: 042-35 66 59

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg