Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad säger Asta om att undervisa

Asta Cepaite Nilsson

Vad har du för akademisk bakgrund och hur länge har du undervisat på universitet?

Jag har en ganska brokig bakgrund: inom företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap och medieteknik.

Vad är roligast med att vara lärare på just kandidatprogrammen i strategisk kommunikation? Inom vilket ämne/disciplin undervisar du?

Det är stimulerande att få samtala med studenterna som är så ambitiösa, nyfikna och kunskapssökande; och följa deras utveckling både som yrkesmänniskor och personligheter. Jag undervisar i kurser som behandlar medieutveckling, kommunikation och förändringsprocesser i organisationer samt handleder examensarbeten.

Har du något tips till den som funderar på att studera strategisk kommunikation på Lunds universitet?

Kom på Öppet hus! Prata och lyssna för att få en bättre uppfattning vad utbildningen innebär, och känn in atmosfären.

Vad forskar du om?

Just nu forskar jag om medieentreprenörskap och utveckling av hyperlokal journalistik. Med utgångspunkt från de massiva nedläggningar av lokalredaktioner vill vi som är med i forskningsprojektet ta fram modeller för hur entreprenörskap inom lokal mediebevakning på landsbygden kan utvecklas. Att studera hur de små medieentreprenörerna kan arbeta för att öka lokal bevakning, eller undersöka på vilket sätt man kan engagera de lokala initiativtagarna till att starta nyhetsredaktioner, utgör en viktig del i diskussioner om hur man ska hålla landsbygden levande.