Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad säger Camilla om att undervisa

Camilla Nothhaft, Lärare

Camilla Nothhaft

Vad har du för akademisk bakgrund och hur länge har du undervisat på universitet?

Jag har undervisat i Strategisk kommunikation sedan 2004. Första åren undervisade jag som ett sidouppdrag med min professor i Medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro universitet när jag arbetade på PR & Lobbying-konsultbyrå i Stockholm. Jag kom att leda och undervisa alla delar i en kurs i PR och tillämpad kommunikation för utbytesstudenter från olika ämnen. Det var oerhört lärorikt och givande att möta studenter som aldrig läst kommunikation och att på fem veckor få dem att kunna sätta upp och analysera sina egna kommunikationsprojekt, från intelligence till utvärdering. Mötet med akademin igen var så roligt att jag gav upp konsulteriet och utbildade mig till forskare istället. Jag ville forska och ta reda på vad folk som mina tidigare lobbyistkollegor verkligen gör när de lobbar. Kursen behåll jag ända till att jag började här på Lunds universitet istället, vilket var tio år sedan nu i mars.

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar om lobbying. Framför allt är jag intresserad av hur praktiken verkligen fungerar och särskilt mötet mellan politiker och lobbyister. Vad är det som gör att vissa lobbyister är mer framgångsrika än andra? Går det att lära sig? Vad är det för informella regler som styr mötet mellan politiker och lobbyister? Jag har bland annat gjort deltagande observationer vilket jag tycker är oslagbart för att förstå och gå på djupet i en praktik som strategisk kommunikation ju är.

Vad är roligast med att vara lärare på just kandidatprogrammen i strategisk kommunikation?

Studenterna! Kommunikation är spännande och kan öppna nya världar i hur vi förstår och tolkar vår omvärld. Det är roligt att klura på hur studenter bäst tillgodogör sig alla de olika teorier och synsätt vi har att tillgå och oerhört givande de stunder när man som lärare märker att en student verkligen förstått på djupet.

Inom vilket ämne/disciplin undervisar du?

Sedan ett par år har jag en kurs i lobbying. Med tanke på min forskning är det såklart min favoritkurs. Den är fristående men också öppen för kandidatstudenter. Just nu håller jag i programmets introduktionskurs och programmets avslutande kurs: examensarbetskursen. Jag undervisar också i statistik och förändringskommunikation och en del PR.

Vilken nytta tror du att studenterna kommer att ha av utbildningen i sitt framtida yrkesliv?

Jag brukar säga till mina studenter att det viktigaste jag kan ge dem är att hjälpa dem att bli kompetenta beslutsfattare, det vill säga att de lär sig att samla in och analysera information så de kan fatta kloka beslut om det som de för tillfället har för händerna. För att kunna samla information måste man också förstå hur system fungerar och vilken typ av information som finns att tillgå, och hur människor som sitter på informationen och människor som behöver information fungerar.

Förståelse av kommunikation och hur vi människor fungerar i relation till kommunikation, det är aspekter som har vuxit enormt i relation till övriga delar av samhället under de senaste årtiondena och det finns inget som tyder på att det inte fortsätter att växa. Kunskap om kommunikation blir en viktig del i varje organisation och i nästan varje yrkesroll. Därför tror jag att kommunikatören inte bara har en framtid i att arbeta direkt med kommunikation utan också att lära andra att förstå kommunikation.