Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad säger Marie om att undervisa

Marie Ledendal, Lärare

Marie Ledendal

Vad har du för akademisk bakgrund och vad har du jobbat med innan du började undervisa på universitetet?

Min bakgrund är inom design och visuella uttryck. Jag har en Ph.D. i Smarta Textilier/Textil Design och en Master in Fine Art med inriktning på Textildesign samt en Bachelor inom Produktdesign.

Jag har på olika sätt arbetet, både som yrkesverksam och ifrån ett forskningsperspektiv, med form och uttryck, vilket har givit mig erfarenheter och kunskap inom grafisk design, film, visuell kommunikation, formgivning, design metoder och design processer.

Vad ser du för trender i digital kommunikation?

Film och rörlig bild på olika sätt, alltifrån film, VR och AR kommer bara att få allt större utbredning. Vi kan tydligt se hur bilden de senaste 5 åren bara har fått en allt större betydelse och fokus inom visuella kommunikationen, och vi går emot en tydlig trend där rörlig bild och film tar allt större plats framför den statiska bilden. Tiden vi har att nå mottagen, samtalsparten, är ofta väldigt kort. Där har film som medium fördelar, då den aktiverar flera sinnen. Vi har möjlighet att använda oss av flera kommunikativa verktyg, såsom bild, text och ljud, samtidigt, vilket skapar möjlighet att säga mer på kortare tid.

Likaså tror jag att vi allt mer kommer att behöva kommunicera med våra aktörer och i allt större utsträckning verkligen skapa interaktiv kommunikation. I jämförelse med det mera traditionella sätt där man, likt innan, mera har informerat en utomstående part om ett budskap. 

Vilken nytta tror du att studenterna kommer att ha av utbildningen i sitt framtida yrkesliv?

Att arbeta visuellt blir bara viktigare och viktigare i allt fler kanaler och sammanhang. Idag är det ofta du som kommunikatör som är ansvarig för att ta fram kommunikationsmaterial, såväl för digitala plattformar som för print. Material som tidigare i större utsträckning enbart skapades av in-house eller externa anlitade byråer, skapas idag av betydligt fler parter inom organisationen.

Hur vi tar till oss budskap är inte bara beroende på vad vi säger, utan också till en väldigt stor grad hur vi säger det, hur det visuellt är framställt. Olika budskap behöver ha olika visuella utgångpunkter och strategier. Skall kommunikationen och informationen t.ex. vara informativ, lättförståelig, berörande eller slagkraftig i budskapet? Olika premisser kräver olika visuella svar. För att lyckas med vår kommunikation behöver vi veta vad det är vi skall göra, vad som får betydelse och varför.