Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens mötesindustri

affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder

Besöksnäringen har drabbats svårt av Covid-19 pandemin. Sedan WHO deklarerade global pandemi i mars 2020 har branschens förutsättningar förändrats radikalt då både affärsresande och privat turism i Sverige har minskat drastiskt. Mötesindustrin har under denna tid prövats på ett exceptionellt sätt.

Mötesindustrin har stor betydelse inom besöksnäringen då den genererar besökare på helårsbasis och är därmed basen för många destinationer. En hållbar mötesindustri är således viktig för att skapa en resilient besöksnäring.

Det råder dock ingen tvekan om att pandemin har tvingat fram ett antal förändringar inom mötesindustrin som beskrivs som starten på en strukturomvandling. Exempelvis ser Sylvia Nylin på Svenska Möten en framtid driven av fortsatt digitalisering, nya affärsmodeller och nya paketeringar. Pandemin har även påskyndat digitaliseringen inom arbetslivet och när vi återgår till vardagen kvarstår utmaningen att återigen kommunicera det positiva i personliga möten inom och mellan organisationer. Denna utmaning hänger också samman med ett ökat hållbarhetstänk inom organisationer där många, speciellt större företag, undviker slentrianmässigt resande ur ett miljöperspektiv och väljer istället digitala- eller hybridlösningar. Behovet av att mötas kommer antagligen dock aldrig helt kunna ersättas av digitala lösningar utan det kommer säkerligen finns olika typer av möten för olika syften.

Syftet med den här studien är att undersöka konsekvenserna av mötesindustrins pågående strukturomvandling under Covid -19 pandemin och därigenom skapa ny kunskap om framtidens möten.

Studien utgår från ett strategiskt kommunikationsperspektiv och fokuserar dels på hur nya affärsmodeller och erbjudanden inom mötesindustrin kommuniceras samt dels på de kommunikativa processer som sker mellan deltagare i olika former av möten och på konferenser. Genom att studera både relationen mellan mötesindustrin och gästerna och interaktioner mellan deltagare, i de bokade mötena, tar studien ett helhetsperspektiv på kommunikationen i framtidens mötesindustri.

Målet med projektet är att generera ny kunskap som kan bidra till att stärka den svenska mötesindustrin som relevant aktör inom hållbar utveckling och stärka mötesindustrins resiliens under pågående strukturomvandling. Resultaten från projektet kan därmed användas för att stödja enskilda företag liksom branschen.

Forskningen riktar sig främst till aktörer inom svensk besöksnäring och mötesindustri. Insikter från projektet sprids löpande under projektet genom samverkan med branschaktörer, webbinarium, populärvetenskaplig publikation samt en slutrapport i samarbete med BFUF.

Projektledare

Jörgen Eksell
rgen [dot] Eksell [at] isk [dot] lu [dot] se