Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

Inom strategisk kommunikation studeras olika former av målinriktade informations- och kommunikationsprocesser mellan organisationer, samhälle och specifika intressenter, aktörer eller målgrupper. Varje år erbjuder vi ett varierande utbud av fristående kurser inom strategisk kommunikation som riktar sig till olika målgrupper.

Förutom att rikta oss till heltids - och utbytesstudenter vänder sig kurserna även till yrkesverksamma kommunikatörer. Alla kurser ges på Campus Helsingborg. 

Grundnivå

Organisationer står inför ett brett spektrum av oväntade krisrelaterade utmaningar, vilka kräver att de utvecklar strategiskt tänkande för att förbereda sig för, mildra, svara på och återhämta sig från oväntade händelser. Syftet med denna kurs är att utveckla studentens strategiska förmåga att mildra problem och hantera kriser som organisationer möter. Denna kurs placerar kriskommunikation i organisatoriska, sociala och globala sammanhang. Kursen betonar praktiknära tillämpning av kriskommunikationskoncept, teorier och principer.


Kurstillfällen och anmälan

Kriskommunikation i organisationer och samhällen | 15 hp

Kursen ges under både höst- och vårtermin.

Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv.

Den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter som utförs under och efter praktiken. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk och operativ karaktär.


Kurstillfällen och anmälan

Praktik i strategisk kommunikation på kandidatnivå | 30 hp

Kursen ges under hösttermin.

Många organisationer arbetar aktivt med att försöka påverka politiker och lagstiftningen, både genom opinionsbildning och direkta möten. Är du intresserad av att veta mer om hur public affairs bedrivs, och påverkansarbete går till? Att diskutera de demokratiska och etiska aspekterna av detta arbete? Kanske är du också intresserad av att själv arbeta med public affairs?

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla teoretiska kunskaper om, samt praktiska färdigheter inom public affairs.


Kurstillfällen och anmälan

Public Affairs | 7,5 hp

Kursen ges under hösttermin. 

Är du intresserad av att utveckla dina visuella färdigheter och kunskaper i grafisk design ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv? Vill du utveckla din förståelse om vikten av designprocessen och designmetoder? Då är detta kursen för dig!

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter inom tillämpad visuell kommunikation.

Kursplan
Litteraturlista
Schema


Kurstillfällen och anmälan

Tillämpad visuell kommunikation | 7,5 hp

Kursen ges under hösttermin.

Är du intresserad av att lära dig och förstå mer om varumärkeskultur? Vill du diskutera och reflektera över varumärken som kulturartiklar? Vill du utveckla din kunskap om varumärkens visuella identitet i förhållande till historiska och sociokulturella förändringar i samhället? Då är det här kursen för dig!

Kursens syfte är att ge studenten teoretisk kunskap om varumärkeskultur. I kursen kartlägger vi utvecklingen av varumärken i relation till historiska och sociokulturella förändringar i samhället. Kursens tonvikt ligger på varumärken som produkter inom både konsumentkulturer och visuella kulturer. 


Kurstillfällen och anmälan

Varumärkeskultur | 7,5 hp

Kursen ges under hösttermin. 

Vill du utveckla din förmåga att kritiskt analysera och arbeta med förändringsrelaterad kommunikation, samt att förstå ledarskapets roll i organisationsförändringar?

Kursen består av föreläsningar ledda av forskare och praktiker i kombination med tillämpade övningar. Till att börja med behandlar föreläsningarna grundläggande perspektiv, teorier och begrepp relaterade till organisationsförändring och kommunikation. Kursen fortsätter sedan med att fokusera specifika aspekter av förändringskommunikation såsom ledarskap och samarbete, planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter, kommunikatörsrollerna, motstånd, makt, delaktighet och praktiska metoder.


Kurstillfällen och anmälan

Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser | 15 hp

Ges ej vårterminen 2025.

Avancerad nivå

Det här är kursen för dig som vill öka din metodologiska och teoretiska förståelse för kommunikation. Under kursen kommer du att arbeta med utvalda kommunikationsteorier som talhandlingsteori och diskursanalys och du tränar dina färdigheter och kompetenser för att analysera tal, text och andra kulturella aspekter.

Under kursen ska studenten arbeta med olika traditioner inom kommunikationsvetenskap, exempelvis analytisk filosofi och pragmatik; hermeneutik; kritisk teori; semiotik och strukturalism; samt post-strukturalism.


Kurstillfällen och anmälan

Kommunikationsteori | 7,5 hp

Kursen ges under hösttermin. 

Kursen ska fungera som en brygga mellan dina akademiska studier och arbetslivet. Kursen ger dig möjlighet att utveckla och praktisera dina kunskaper i strategisk kommunikation, samtidigt som du skaffar värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Kontakterna du knyter och tillsammans med dina erfarenheter gör dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv. Detta är en kurs för dig som har läst kurser eller program på avancerad nivå inom strategisk kommunikation.


Kurstillfällen och anmälan

Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation | 30 hp

Kursen ges under hösttermin.

Studievägledare

Cecilia Axwinge
Kandidatprogram
Fristående kurs - grundnivå
E-post: 
studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]isk[dot]lu[dot]se)

Frida Hessel
Masterprogram
Fristående kurs - avancerad nivå
E-post:
master [at] isk [dot] lu [dot] se (master[at]isk[dot]lu[dot]se)

Förkunskapskrav

Generella behörighetskrav: För studier i strategisk kommunikation gäller att man ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket inkluderar Engelska B eller Engelska 6.

Särskilda behörighetskrav för kurser: Fristående kurser har olika behörighetskrav. Alla våra fristående kurser kräver tidigare akademiska meriter och i vissa fall även en kandidatexamen i strategisk kommunikation. Mer information om särskild behörighet finns i länken för varje kurs.