Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieinformation

Välkommen som student i strategisk kommunikation

På dessa sidor hittar du all information som du kan behöva inför och under dina studier i strategisk kommunikation.

Oavsett om du redan studerar vid Institutionen för strategisk kommunikation eller om du kommer att göra det i framtiden väntar dig en spännande och utvecklande tid tillsammans med engagerade lärare och kurskamrater. Nedan hittar du kortfattad information om bland annat studieuppehåll, tillgodoräknande av kurser, prov och examination och hur du ansöker om examen.

Är du student på Institutionen för strategisk kommunikation finns mer information i Canvas.
Canvas

Du alltid välkommen att kontakta din studievägledare om du har frågor.
Studievägledning och stöd

Under dina studier på universitet kommer du att examineras på olika sätt. Dina kunskaper kommer att mätas samtidigt som det är ett lärtillfälle. Det finns många examinationstyper: seminarier, hemprov, salsprov på papper eller digitalt, skrivna rapporter och så vidare.

För dig som är tidigare student på ISK och vill göra ett prov

Har du fortfarande tillgång till Ladok, så loggar du in och anmäler dig till salsprov. Gäller det annan typ av examination, eller om du inte kan logga in i Ladok eller Canvas, kontakta studievägledaren.
Studievägledning och stöd

Behörighet

Syftet med behörighetskraven är att säkerställa att du har med dig tillräckliga kunskaper från tidigare kurser på programmet och på så vis kan tillgodogöra dig innehållet på de kurser som ligger senare i programmet. Det är också svårt att studera vidare samtidigt som du ska avsluta tidigare kurser och moment. Kontakta studievägledaren för information om behörighetskrav för just din programstart eller om du är osäker på om du kommer att uppfylla behörighetskraven.
studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]isk[dot]lu[dot]se)

Dispens

Dispens från behörighetskraven beviljas enbart i undantagsfall och då underförutsättning att sociala eller medicinska skäl föreligger och att detta kan styrkas.

Överklagande

Beslut om behörighet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Att överklaga - Överklagandenämnden för högskolan (onh.se) 

Om du har läst kurser vid andra institutioner vid Lunds universitet eller vid andra universitet/högskolor i Sverige eller utomlands, som motsvarar någon eller några av delkurserna på ditt program kan du ansöka om att få tillgodoräkna dessa kurser.

Innan du gör ett tillgodoräknande, vänligen ta kontakt med studievägledaren.
Studievägledning

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Skrivelsen ska också innehålla adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 
Att överklaga - Överklagandenämnden för högskolan (onh.se) 

Studieuppehåll

Vill du göra ett studieuppehåll under en termin eller mer, ska du ansöka om detta hos institutionen. Studievägledaren tar emot din ansökan och svarar på eventuella frågor.
Studievägledning och stöd

Studieavbrott

En anmälan om studieavbrott görs till studievägledaren och läggs sedan in i Ladok. Avbryter du studierna utan att anmäla studieuppehåll kan du förlora rätten att påbörja dina studier på nytt.
Studievägledning och stöd

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven i utbildningsplanen för utbildningen kan du ansöka om att få ut ditt examensbevis. Examensbeviset utfärdas av Examensavdelningen vid Lunds universitet och du gör din ansökan på studentportalen. Handläggningstiden är ca 6-8 veckor.
Ansök om examen

Alumnnätverket är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har läst vid Lunds universitet. Alumnnätverket ska vara en resurs för dig i din karriär men även hjälpa dig att behålla dina kontakter från studietiden och utveckla nya. Fler än 43 000 tidigare studenter har gått med i nätverket – gör det du med!
Alumn vid Lunds universitet
Examen och karriär

Studentengagemang

Under studietiden har våra studenter möjlighet att engagera sig som klassrepresentanter, studentambassadörer och studentrepresentanter .

Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora utser klassrepresentanter och studentrepresentanter varje läsår. Klassrepresentanterna är med på möten med program- och kursansvariga för att framföra studenternas åsikter om kurserna i programmen. Studentrepresentanterna är med som ledamöter i institutionens styrelse och olika råd. 

Helsingborgssektionen Agoras information om att engagera sig som student

Studentambassadörer

Som studentambassadör deltar man i utbildningsmässor, gymnasiebesök och andra evenemang på campus. Vill du veta mer? Kontakta din studievägledare.

Läs mer om samverkan

Stipendier

Här hittar du stipendier som delas ut ur stiftelser anknutna till Lunds universitet och som riktar sig särskilt till dig som är Lundastudent.