Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karriär

Vad händer efter min examen?

Efter en avslutad Kandidatutbildning i strategisk kommunikation kan du arbeta med kommunikationsfrågor på såväl taktisk som strategisk nivå i olika funktioner och organisationer. Kandidatutbildningarna i strategisk kommunikation förbereder också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation

Efter avslutad utbildning kan du ex. jobba som:

 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikatör i privat och offentlig sektor
 • Opinionsbildare
 • Kommunikationsanalytiker
 • Kommunikationskonsult
 • Marknadskommunikatör

 

 

  Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitiala medier

  Efter avslutad examen kan du jobba som:

  • Kommunikatör i privat och offentlig sektor
  • Digital kommunikationsstrateg
  • Kommunikationskonsult
  • Projektledare inom digital kommunikation
  • Digital kommunikatör
  • Webbredaktör

   

  Victor berättar om sin karriär efter en Kandidatutbildning i strategisk kommunikation

  Generella kompetenser

  som du får som samhällsvetare från ett Kandidatprogram i strategisk kommunikation:

  • Vana vid att betrakta samhällsfenomen utifrån olika teoretiska perspektiv och reflektera kring de skillnader i förståelse, tolkning och förklaring som följer av det, samt bedöma relevansen av olika perspektiv.
  • Kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.
  • Kritiskt värdera tillförlitligheten i och användbarheten av olika typer av källor och material.
  • Anlägga etiska perspektiv både på vardagliga mellanmänskliga kontakter och på olika typer av samhällsproblem.

  Karriärportalen

  Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder en karriärportal för dig som samhällsvetarstudent. Den hjälper dig att förstå och att kunna beskriva dig själv och dina kompetenser, att navigera på arbetsmarknaden och hur du hittar vägen framåt till din personliga arbetsmarknad.

  Läs mer och registrera dig för att lära dig mer om din karriärutveckling!

  Bild för reflektion, en dörr där man ser in i sina tankar, ett fönster där man ser ut på sin framtid och en väg framåt för sin karriär.
  Karriärportalen utgår från modellen Inåt-Utåt-Framåt.