Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Institutionen bedriver ett fortlöpande arbete för jämställdhet och likabehandling med arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald som drivande organ.

Institutionens arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald:

Marja Åkerström
Hannah Ekroth
Ilkin Mehrabov
Cecilia Cassinger
Monica Porzionato

Jämställdhetsbokslut år 2014 för Institutionen för strategisk kommunikation

Mångfaldsarbetet är ett delområde i Samhällsvetenskapliga fakultetens likabehandlingsarbete. Den nya gemensamma diskrimineringslagstiftningen har varit gällande i dessa frågor sedan 2009. Fakulteten har med utgångspunkt från universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald upprättat en tvåårig handlingsplan för åren 2014 - 2015 (bilaga 10) som är vägledande, även för institutionens arbete.