Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Forskningens syfte är att bidra med nya kunskaper om organisationer och samhälle ur ett kommunikativt perspektiv.

Här tas an de formella och informella kommunikationsinsatser som genomförs för att förverkliga ett visst mål.

Aktuella projekt

Institutionens forskning pågår i enskilda projekt och i mera omfattande samarbeten, inom och utom institutionen.

Institutionens forskning

Helhetssynen på organisationers kommunikation är unikt för forskningen inom strategisk kommunikation.