Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

vid institutionen för stategisk kommunikation
Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – är du en viktig del av forskningen vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Institutionens första doktorand, Susanna Magnusson, försvarade framgångsrikt sin avhandling Att säkerställa att vi är välkomna: Om organisationers strategiska kommunikation och förtroendeskapande arbete i det mångkulturella samhället den 16 januari 2015. Magnusson antogs till forskarutbildningen 2009.

I dag finns det tre forskarstuderande vid institutionen. Vi har ännu så länge ingen egen forskarutbildning, men hoppas att inom några år kunna erbjuda en sådan. Doktoranderna går forskarutbildningen vid Institutionen för kommunikation och medier, och erhåller efter fyra års heltidsstudier och offentligt ha försvarat sin avhandling en doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Det är också möjligt att efter två års studier erhålla en licentiatexamen.

För mer information om forskarutbildningen vid Institutionen för media- och kommunikationsvetenskap (KOM) – se följande länk.

Du är behörig till forskarutbildningen om du har:

  • Avlagt en examen på avancerad nivå.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i strategisk kommunikaton är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom ämnet strategisk kommunikation alt. media- och kommunikatonsvetenskap, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet.
Sidansvarig:

Har du frågor om vår forskarutbildning?

Kontakta:
Mats Heide

E-post: Mats [dot] Heide [at] isk [dot] lu [dot] se
Tel: 042-35 66 14

Institutionen för strategisk kommunikation
Lunds Universitet | Campus Helsingborg
Besök: Universitetsplatsen 2 Helsingborg
Postadress: Box 882, 251 08 Helsingborg
Telefon:
 042-35 65 95
E-post: info [at] isk [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg