Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Doktorera i strategisk kommunikation

Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – är du en viktig del av forskningen vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Person som håller i ett diplom

Institutionens första doktorand, Susanna Magnusson, antogs till forskarutbildningen 2009 och försvarade framgångsrikt sin avhandling Att säkerställa att vi är välkomna: Om organisationers strategiska kommunikation och förtroendeskapande arbete i det mångkulturella samhället den 16 januari 2015. 

Här kan du läsa mer om pågående och avslutade doktorandprojekt vid institutionen.

Huvuduppgiften för doktorander är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl egen forskning som forskarutbildningskurser. Forskarutbildningen omfattar 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år (högst 5 år efter förlängning vid 20 % institutionstjänstgöring) och avslutas med att doktoranden presenterar och försvarar sin vetenskapliga uppsats, doktorsavhandlingen, vid en offentlig disputation.

Examen

Då institutionen är tämligen ny erbjudes ännu ingen egen forskarutbildning. Doktorander antas till forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap och erhåller efter fyra års heltidsstudier och offentligt försvar av sin avhandling en doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Det är även möjligt att efter två års studier erhålla en licentiatexamen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper (till exempel inom strategisk kommunikation) inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.