Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för strategisk kommunikation

Forskning och utbildning i tiden

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Med drygt 32 anställda och 340 helårsstudenter räknas vi till Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation.

 

I denna film berättar Christina Abdulhadi om vad som kännetecknar strategisk kommunikation.

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle samt effekterna av den strategiska kommunikationen.

Forskning

Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv. Forskningen vid institutionens finns inom en rad olika delområden inom fältet strategisk kommunikation, men företrädesvis inom områdena varumärkesarbete (branding), public diplomacy, politisk kommunikation, digitala medier, kriskommunikation, kommunikativa organisationer och kommunikatörsprofessionen och förändringskommunikation.

2012 fick vi vår första professor, landets första professor i strategisk kommunikation. I dagsläget har vi två professorer, sju doktorander och ett stort antal docenter och lektorer som bedriver forskning inom de områden vi undervisar i.

Här kan du läsa mer om forskningen vid Institutionen för strategisk kommunikation.

Våra utbildningar

2007 startade vi den första utbildningen i strategisk kommunikation. Idag har vi flera utbildningsprogram och fristående kurser på både grundläggande och avancerad nivå.

Strategisk kommunikation är ett forskningsfält och en praktik under ständig förändring. I takt med utvecklingen i omvärlden har också institutionens program- och kursutbud utvecklats kontinuerligt i syfte att förse studenter med aktuell kunskap och kompetens inom strategisk kommunikation.

Här kan du läsa mer om de program och kurser vi erbjuder i strategisk kommunikation.

Vill du samarbeta med oss?

Vi samverkar gärna med företag och organisationer, både i relation till utbildning och forskning. Samverkan kan exempelvis ske i form av praktikplatser, examensarbeten, projektarbete i undervisningen eller deltagande i forskningsprojekt för att nämna några möjligheter. 

Vi arbetar också med forskning och utbildning på basis av direkta uppdrag från privata och offentliga organisationer. Tidigare har vi bland annat samarbetat med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten Helsingborg, Sydvatten och Sveriges kommunikatörer.

Är du intresserad av att samverkan med oss? Läs mer här.

Prefekt

Mozhgan Zachrison

E-post: mozhgan [dot] zachrison [at] isk [dot] lu [dot] se (mozhgan[dot]zachrison[at]isk[dot]lu[dot]se)
Tel: 042356529