Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Samverkan och forskning

Har du en specifik fråga eller problemställning som du skulle vilja att vi tittar närmare på? Vi genomför forskning på uppdrag från privata och offentliga organisationer.

Institutionen samverkar med det omgivande samhället

Samverkan med företag och organisationer inom kommunikationsbranschen är en integrerad del i vår utbildning och vår forskning.

Kunskapen vi får genom samarbeten hjälper oss att förstå omvärlden samtidigt som vi kan utveckla innehållet i våra utbildningar. Det gör att vi blir bättre på att möta aktuella krav och trender inom kommunikationsbranschen. Våra forskare har dessutom ett omfattande utbyte med representanter för olika kommunikationsorganisationer och kontinuerlig kontakt med yrkesfältet genom olika forskningsprojekt.

Våra studenter kommer i kontakt med företag och organisationer via bland annat gästföreläsningar, studiebesök och på universitets arbetsmarknadsdagar. Representanter från olika företag och organisationer bidrar även regelbundet till våra olika utbildningar med branschkunskap, praktisk problemanknytning "case", fallstudier och projektarbeten.

Samarbeta med våra studenter

Utrustade med den senaste kunskapen inom strategisk kommunikation har våra studenter möjlighet att praktisera inom privata och offentliga organisationer. Kontakta oss på samverkan@isk.lu.se för mer information.

Skolsamverkan

Är du lärare eller studie- och yrkesvägledare på gymnasiet? Hör av dig till oss om du vill arrangera ett studiebesök eller om du vill att vill att vi ska besöka din klass och berätta mer om institutionens forskning och utbildningar.

Information till arbetsgivare

Vill du som arbetsgivare nå våra studenter? Då är vårt första tips att du går in och registrerar dig på My Career som är karriärportalen för studenter vid Lunds universitet.

Som arbetsgivare är du också välkommen att delta på Samhällsvetarkårens arbetsmarknadsdagar och/eller Agora-dagen.

Kontakt

E-post: samverkan [at] isk [dot] lu [dot] se

Institutionen har ett särskilt uppdrag att främja och underlätta samverkan med det omgivande samhället bland annat genom att sprida och förmedla kontakter. Det kan gälla samarbetsavtal, anordnande av temadagar, uppdragsutbildning och uppdragsforskning i en skala där det bedöms vara möjligt och till gagn för verksamheten.