Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad säger Henrik om att undervisa

Henrik Merkelsen

Vad har du för akademisk bakgrund och hur länge har du undervisat på universitet?

Jag har studerat lingvistik och litteratur vid Köpenhamns universitet och på universitet i Bologna, Italien. Efter att jag disputerade med min avhandling om riskhantering vid Köpenhamns Business School har jag undervisat sedan 2003.

Vad forskar du om?

Jag forskar främst inom riskhantering, vilket inom kommunikation betyder att man försöker bemästra framtiden, trots osäkerheten med densamma.

Vad är roligast med att vara lärare på just kandidatprogrammen i strategisk kommunikation? Inom vilket ämne/disciplin undervisar du?

Jag har undervisat i stort sett inom alla ämnen som täcker strategisk kommunikation. Det bästa med att undervisa på kandidatprogrammen i strategisk kommunikaton är när jag upplever att studenterna får en förståelse kring hur mångfacetterat ämnet strategisk kommunikation är och hur de teoretiska perspektiven ger en helhetsbild på ämnet.

Vilken nytta tror du att studenterna kommer att ha av utbildningen i sitt framtida yrkesliv?

På kandidatprogrammen i strategisk kommunikation får studenterna en bred introduktion till praktiska och teoretiska ämnen inom kommunikationsområdet. Man blir ”Jack of all trades, Master of none”. Det är en bra utgångspunkt för att arbeta på en kommunikationsavdelning eller byrå, där många av arbetsuppgifterna är av blandad karaktär och kräver kunskap inom olika områden.