Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Urban turismutveckling i förnyelse

hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden

Projektet adresserar utmaningar orsakade av tilltagande turismflöden och dess effekter på hållbarhet i urbana destinationer.

Studier av urban turism är generellt underutvecklade och har inte inkluderat ekologisk hållbarhet tillräckligt. Projektet omfattar social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i en destination. Projektet omprövar rollen av turism i städer genom involvering av intressenter inom och utanför turistindustrin från ett mångvetenskapligt perspektiv. Fyra forskningsfrågor besvaras: i) Hur kan urbana utvecklingsorganisationer utveckla hållbara strategier, och hur kan serviceinnovationer och kapacitetsbyggande inkluderas i utvecklingslösningar för en destination? ii) Hur kan medialisering av urbana destinationer användas för att hantera stora turismflöden och vilka kommunikationsstrategier kan användas för att motverka överexponering av destinationer. iii) Hur kan invånares uttryck av antiturism motverkas genom inkluderande platsmarknadsföringskommunikation och vilka utvecklingsstrategier kan användas. iv) Hur kan ekosystemtjänster användas för att förbättra turism i urbana destinationer och vilken påverkan på ekosystemtjänster måste övervägas i strategiutvecklingen?

Empiriska studier baseras på Helsingborg, Pärnu och Dubrovnik och andra relevanta platser. Slutsatserna påverkar nationella beslutsfattare och planeringsbyråer för turism, regionala turistorganisationer, lokala intressenter i kommuner, och partnerorganisationer.

Vill du följa projektets gång, läs mer på vår internationella webbplats.

Projektledare

prl

Jörgen Eksell, lektor, projektledare, Institutionen för strategisk kommunikation

Maria Månsson, forskare, projektledare, Institutionen för strategisk kommunikation