Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Behörighet | Antagning | Anställning

TILL FORSKARUTBILDNING

Behörighet och antagning

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper (till exempel inom strategisk kommunikation) inom eller utom landet. Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå. 

Grunden för urval bland behöriga sökande är den sökandes meriter. Avgörande urvalskriterium är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt avseende fästs vid den sökandes lämplighet för forskningsarbete inom strategisk kommunikation. Den sökandes studieresultat bedöms särskilt tidigare examensarbete samt den inlämnade forskningsplanen. Samma regler gäller för licentiatstuderande som för studerande till doktorsexamen. Den som antagits till licentiatstudier måste genomgå ny antagning för att fortsätta till doktorsexamen.

Till utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen antas endast sökande som anställs som doktorand. Dock kan sökanden som har någon annan form av finansiering antas om den sökande bedöms vara lika meriterad som de som antas i ordinarie ansökningsomgång. En förutsättning är då att institutionen bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom åtta år vad gäller doktorsexamen.

För varje forskarstuderande måste förutom en individuell studieplan finnas en finansieringsplan som avser hela den beräknade studietiden.

Anställningsvillkor som Doktorand

Doktorander har en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds Universitet.

En särskild lönesättning tillämpas för doktorander. Under anställningen får du höjd lön vid tre s.k. etapplyft då arbetsinsatsen ska motsvara 60, 120 respektive 180 högskolepoäng. Doktoranden har själv ansvar för att bevaka och ansöka om etapplyft. Registreringen i Ladok ligger till grund för bedömningen som undertecknas av huvudhandledaren och godkänns av HR ansvarig.

På medarbetarwebben hittar du mer om förmåner, villkor etc.
Medarbetarwebben

Doktorandråd

Vid institutionen finns en doktorandrepresentant som ansvarar för samordning och representerar doktoranderna i institutionsstyrelsen.

Vid Lunds universitet finns också en doktorandkår och doktorandombudsman som ger råd, stöd och information under tiden som doktorand.
Stöd till doktorand

Fackförening

Som doktorand har du möjlighet att bli medlem i något fackförbund, det finns flera att välja mellan, såväl politiskt oberoende som politiska fackförbund.
Fackförbund för doktorand